Finlands ambassad i Beirut representerar Finland i Syrien.

Finlands ambassad i Ankara tillhandahåller konsulära tjänster.
[email protected]
    +90 312 457 4433 (tisdag och torsdag kl. 14–15)

I konsulära ärenden kan du vända dig också till de andra nordiska ländernas eller EU-ländernas ambassader

Honorärkonsulerna kompletterar Finlands nätverk av ambassader och konsulat.

Jour 24/7
+358 9 1605 5555
[email protected]

Hjälp till finländare i nöd utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen spelas in.