Finland och Syrien

15.12.2018

Diplomatiska förbindelser knöts den 22 maj 1953.