Team Finland –verkoston johtaminen ja ulkomaantoiminnot uudistetaan

Team Finland –verkoston johtamisrakenne kotimaassa uudistetaan ja Business Finlandin ulkomaantoiminnot integroidaan ulkoasiainhallintoon. Muutoksessa edetään vaiheittain, ja sen toimeenpanossa tehdään yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.

Työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmä on 14. kesäkuuta 2024 linjannut Team Finland -verkoston johtamisrakenteen uudistamisesta kotimaassa sekä Business Finlandin ulkomaantoimintojen integroinnista ulkoasiainhallintoon. Uudistus ei koske kotimaan TKI-rahoitusta, kotimaan palvelupolkua ja sen rahoitusta. 

Päätöksen toimeenpanosta vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö sekä ulkoministeriö. Toimeenpanoa varten nimitetään ulkopuolinen selvityshenkilö ja hänen tuekseen ministeriöiden yhteinen työryhmä, johon osallistuvat työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoministeriön, valtiovarainministeriön, Business Finlandin, sekä elinkeinoelämän edustajat. 

Uudistuksen toteutus etenee vaiheittain ja riittävän siirtymäajan puitteissa, millä varmistetaan yrityspalveluiden sujuvuus. Lainsäädännön muutostarpeet selvitetään erillisellä selvityksellä. 

Työ- ja elinkeino- sekä ulkoministeriön virkamiestyöryhmä selvitti elinkeinoelämää kuullen syksyllä 2023 julkisten toimijoiden vienninedistämisverkoston, eli Team Finland –verkoston johtamisen ja toiminnan uudistamista. Työryhmä esitti ratkaisuja, joilla verkoston tuloksellisuus ja vaikuttavuus parantuvat. Ministereiden päätös pohjaa selvitysryhmän työhön sekä pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman vienninedistämiseen liittyvään linjaukseen.

Lisätietoja

  • Ulkoministeriö:
  • Jarno Syrjälä, alivaltiosihteeri, kansainvälinen kauppa, puh. +358 295 350 205, 
  • Janna Rantanen, ulkomaankauppa- ja kehitysministerin erityisavustaja,puh. +358 295 351 054 
  • Työ- ja elinkeinoministeriö:
  • Sampsa Nissinen, teollisuusneuvos, puh. +358 295 047 189
  • Teemu Hartikainen, elinkeinoministerin erityisavustaja,  puh. +358 295 047 296
  • Ministeriöiden sähköpostit ovat muotoa [email protected]