Ämbetsbevis

Från Portugal går det inte att få dokument som innehåller information om ättlingar, som skulle motsvara finländska ämbetsbevis. Här kan du skriva ut ett dokument som intygar hindret

Uppgifter om Portugals medborgare förs in i civilregistret (till exempel födsel, vigsel, skilsmässa och dödsfall). Motsvarande uppgifter registreras om utlänningar endast de fall där de ovan nämnda tilldragelserna har skett i Portugal.

Man kan beställa intyg från civilregistret på portalen eportugal . Man måste registrera sig för att använda portalen. Det går att beställa intyg som gäller andra personer än man själv, med vissa förbehåll.

 

Adressförfrågningar

I enlighet med lagen om personskydd lämnar myndigheterna inte ut adressuppgifter. I Portugal finns inte heller något register där man kan få adressuppgifter. Därför har Portugal ingen adressförfrågningsservice.