Toiminnalliset rakenteet

Puheenjohtaja

Etyjin puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain ja puheenjohtajana toimii vuorossa olevan maan ulkoministeri. Etyjin puheenjohtajamaalla on kokonaisvastuu Etyjin toiminnasta. Puheenjohtaja edustaa järjestöä, koordinoi sen työtä sekä valvoo konfliktinestoon, kriisinhallintaan ja konfliktien sovitteluun liittyviä toimia. Etyjin puheenjohtaja nimittää kaudekseen myös erityisedustajia aloille, joille toivotaan lisähuomiota.

Pääsihteeri

Etyjin pääsihteeri toimii puheenjohtajan edustajana ja avustaa tätä kaikissa Etyjin tavoitteiden saavuttamiseen liittyvissä tehtävissä. Pääsihteerin tehtäviä ovat Etyj-sihteeristön johtaminen, yhteistyö puheenjohtajan kanssa Etyjin kokousten valmistelussa, Etyjin päätösten toimeenpanon varmistaminen ja raportointi. Pääsihteerin alaisuudessa Wienissä toimii Etyjin sihteeristö, johon kuuluu lukuisia eri osastoja ja yksiköitä keskittyen Etyjin laajan agendan eri osa-alueisiin.

Instituutiot

  1. Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto (ODIHR) on vaaleihin, ihmisoikeuksiin ja demokratian edistämiseen erikoistunut Etyjin instituutio. ODIHR:n tehtäviin kuuluvat mm. vaalitarkkailu sekä osallistujavaltioiden tukeminen inhimillisen ulottuvuuden sitoumusten toimeenpanossa. ODIHR:n päämaja sijaitsee Varsovassa. Lisätietoa(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).
  2. Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on tunnistaa etnisiä jännitteitä, jotka voisivat uhata rauhaa ja vakautta Etyj-alueella sekä etsiä näihin ratkaisuja. Vähemmistövaltuutetun toimisto sijaitsee Haagissa. Lisätietoa(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).
  3. Mediavaltuutetun tehtävänä on tarkkailla Etyjin osallistujavaltioiden mediavapaustilanteen kehitystä sekä edistää tähän liittyvien Etyj-periaatteiden ja -sitoumusten toimeenpanoa. Mediavaltuutettu työskentelee Wienissä. Lisätietoa(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Etyjin kenttäoperaatiot

Etyjillä on tällä hetkellä lukuisia kenttäoperaatioita Keski-Aasiassa, Etelä-Kaukasiassa, Itä-Euroopassa ja Länsi-Balkanilla. Operaatioiden mandaatit ja koot vaihtelevat, ja niiden budjeteista sekä mandaateista päätetään vuosittain.

Parlamentaarinen yleiskokous 

Etyjin parlamentaarisen ulottuvuuden tarkoituksena on edistää osallistujavaltioiden parlamentaarikkojen välistä vuoropuhelua.