Neuvottelu- ja päätöksentekoelimet

Huippukokoukset

Huippukokoukset ovat valtion tai hallituksen päämiesten kokouksia, joissa osallistujavaltiot ohjaavat järjestön toimintaa korkeimmalla mahdollisella poliittisella tasolla. Huippukokouksia ei järjestetä säännönmukaisesti, vaan erillisellä päätöksellä tarpeen vaatiessa.

Ministerikokoukset

Huippukokousten välissä päätöksenteko- ja poliittinen ohjausvalta on vuosittain järjestettävällä ministerikokouksella, johon osallistuvat Etyj-maiden ulkoministerit. Ministerikokouksessa keskustellaan Euroopan turvallisuuden kannalta tärkeistä aiheista, tarkastellaan ja arvioidaan Etyjin toimintaa sekä tehdään järjestön toimintaa koskevia päätöksiä.

Pysyvä neuvosto

Pysyvä neuvosto on poliittisen keskustelun ja päätöksenteon säännöllinen foorumi. Pysyvän neuvoston kokouksia järjestetään noin viikoittain Wienissä, tarvittaessa useamminkin.

Komiteat

Pysyvän neuvoston alaisuudessa toimivat myös Etyjin kolmeen ulottuvuuteen keskittyvät komiteat: ei-sotilaallisiin kysymyksiin keskittyvä turvallisuuskomitea, talous- ja ympäristökomitea sekä inhimillisen ulottuvuuden komitea. Komiteoissa valmistellaan päätöksiä sekä keskustellaan ajankohtaisista kysymyksistä kuhunkin ulottuvuuteen liittyen.

Turvallisuusfoorumi

Myös turvallisuusfoorumi kokoontuu viikoittain Wienissä keskittyen lähinnä sotilaallisiin teemoihin.