Etyj-raportti: Entistä vankempaa näyttöä sille, että Venäjä on syyllistynyt laajamittaisiin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin Ukrainassa

Etyjin pysyvän neuvoston 14. heinäkuuta järjestetyssä kokouksessa esiteltiin Moskovan mekanismin raportti, jolla on pyritty jatkamaan Venäjän hyökkäyssodasta seuranneiden kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja humanitaarisen oikeuden loukkauksien selvittämistä Ukrainassa. Raportti rakentaa huhtikuussa 2022 valmistuneen raportin tuloksille. Suomi ja 44 muuta Etyj-valtiota käynnistivät toisen Moskovan mekanismin yhdessä Ukrainan kanssa kesäkuun alussa. Raportin laadinnasta on vastannut riippumaton asiantuntijaryhmä.

Moskovan mekanismin puitteissa laadittu raportti esiteltiin Wienissä 14. heinäkuuta kokoontuneessa Etyjin pysyvän neuvoston kokouksessa. Heinäkuun alussa valmistunut raportti käsittelee Ukrainassa tehtyjä humanitaarisen oikeuden loukkauksia, ihmisyyttä vastaan tehtyjä rikoksia sekä sotarikoksia, jatkaen aiemmin tänä vuonna valmistuneen Moskovan mekanismin raportin tutkimusta. Uusi Moskovan mekanismi käynnistettiin Etyjin pysyvässä neuvostossa 2. kesäkuuta ja, edellisen mekanismin tapaan, sen käynnistämiseen osallistui 45 Etyjin osallistujavaltiota yhdessä Ukrainan kanssa. Osana prosessia Ukraina nimitti kolmen asiantuntijan ryhmän, jolle annettiin noin kuukausi aikaa laatia raportti. Raportointijakso oli 1.4.-25.6.2022.

Raportin piiriin kuului tietojen kerääminen Ukrainan sodan inhimillisistä seurauksista. Asiantuntijoiden tehtävänä oli selvittää tosiasiat ja olosuhteet, jotka liittyvät Etyj-sitoumuksien, kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja kansainvälinen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin Ukrainassa. Keräämällä todistusaineistoa eri lähteistä pyrittiin identifioimaan ihmisoikeusloukkauksia, sotarikoksia ja ihmisyyttä vastaan tehtyjä rikoksia.  Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto (ODIHR) avasi kanavan, jonka kautta asiantuntijoille pystyttiin lähettämään todisteita. Edellisestä mekanismista poiketen, asiantuntijaryhmällä oli tällä kertaa mahdollisuus myös matkustaa Ukrainaan. Tiedonkoonnissa tehtiin monipuolisesti yhteistyötä eri kansainvälisten organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja median kanssa. Tietoa kerättiin asiantuntijaryhmälle toimitetusta materiaalista, minkä lisäksi toteutettiin useita asiantuntijahaastatteluita.

Raportissa korostuu huoli suodatuskeskuksista ja niin kutsutuista ”kansantasavalloista”

Toinen raportti on suurelta osin vahvistanut ensimmäisen tekemät johtopäätökset. Se on havainnut selkeitä malleja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakavista loukkauksista, joita ovat tehneet enimmäkseen Venäjän asevoimat. Sekä ensimmäinen että toinen Moskovan mekanismi raportti ovat tulleet lopputulokseen, että on perusteltua uskoa, että nykyisessä Ukrainan sodassa on syyllistytty sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan, pääasiassa, joskaan ei yksinomaan, Venäjän federaation asevoimien jäsenten toimesta.

Raportti kattaa samat painopistealueet kuin ensimmäinen raportti, mukaan lukien siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistetut iskut, sieppaukset ja pakotetut katoamiset, murhat, seksuaalisen väkivallan tapaukset ja ukrainalaisten karkotukset. Toinen raportti kattaa myös Butšan ja Irpinin tapahtumat, jotka eivät sisältyneet ensimmäisen raportin tarkastelujaksoon. Uusi raportti keskittyy enemmän elintarviketurvaan ja siinä on yksilöity kaksi uutta huolenaihetta: suodatuskeskusten perustaminen ja käyttö sekä niin kutsuttujen "kansantasavaltojen" käyttö kansainvälisten velvoitteiden kiertämiseen.

Moskovan mekanismin tuoma lisäarvo

Moskovan mekanismi lukeutuu Etyjin inhimillisen ulottuvuuden työkaluihin, joilla voidaan tarkistaa Etyj-sitoumusten toteutumista osallistujamaissa. Sen puitteissa laaditulla raportilla on selkeä lisäarvo, sillä se tarjoaa nopeaa, luotettavaa ja puolueetonta tietoa julkiseen käyttöön. Raportin havainnot auttavat myös luomaan poliittista vastuuta. Tuloksista toivotaan olevan hyötyä oikeusprosesseissa ja mahdollisissa tuomioistuimissa, joissa Ukrainan sodan loukkauksia käsitellään.