Jussi Palmén blir kulturattaché i Moskva

Jussi Palmén blir kulturattaché i Moskva

Utrikesministeriet har utnämnt Jussi Palmén till kulturattaché på viss tid vid Finlands ambassad i Moskva. Befattningen är treårig och tillträds den 1 augusti 2020.

Jussi Palmén. Foto: Emma Suominen

Jussi Palmén har senast varit pressattaché vid Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg och före det arbetat med mångsidiga kommunikationsuppgifter och redaktionella uppdrag, bland annat som kommunikationsexpert vid miljöministeriet i sex års tid. Palmén är politices magister. Palmén känner till det ryska samhället och den ryska kulturen och har deltagit i genomförandet av flera finländska kulturprojekt och projekt kring Finlandsbilden i Ryssland.

”Jag är ivrig över att få fortsätta arbeta för att öka kännedomen om den finländska kulturen och finländskt kunnande i Ryssland. Finland har ett erkänt gott anseende i Ryssland, vilket ger en fin utgångspunkt för arbetet. Efter dessa exceptionella tider känns det ännu viktigare att få dela med sig av vad Finland har att erbjuda”, säger Palmén.

Som kulturattaché ska Palmén främja Finlands intressen med hjälp av Finlandsbilden och kulturexport, stödja de finsk-ryska kulturrelationerna på ett mångsidigt sätt och öka intresset för Finland som samarbetspartner inom olika branscher. Kulturattachén ansvarar också för planeringen och genomförandet av representationens kulturprojekt och projekt kring Finlandsbilden samt deltar i Team Finland-verksamheten.

Ytterligare information: Johanna Kotkajärvi, biträdande avdelningschef vid kommunikationsavdelningen, tfn 0295 351 351, och Jussi Palmén, tfn 044 970 1506.