Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (NGN)

Pass

235 373 350 NGN

Snabbpass

255 405 100 NGN

Tillfälligt pass

270 428 950 NGN

Laissez Passer resedokument

235 373 350 NGN

En provisorisk EU-resehandling

255 405 100 NGN

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 373 350 NGN

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 373 350 NGN

Identitetskort

60 95 300 NGN

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 127 100 NGN

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 111 200 NGN

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 79 450 NGN

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 47 650 NGN

Portoavgift

20 31 750 NGN

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (NGN)

Schengenvisum

90 143 000 NGN

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

45 71 500 NGN

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 55 600 NGN

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 111 200 NGN

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

67.50 107 250 NGN

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 NGN

Omprövningsbegäran

255 405 100 NGN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 826 100 NGN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 746 650 NGN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 1 175 600 NGN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 857 850 NGN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 762 550 NGN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 603 700 NGN

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 762 550 NGN

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 635 450 NGN

Första uppehållstillstånd för företagare

690 1 096 150 NGN

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 778 450 NGN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 762 550 NGN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 603 700 NGN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 1 175 600 NGN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 857 850 NGN

Uppehållstillstånd för studier

450 714 900 NGN

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 556 000 NGN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 428 950 NGN

D-visum, papperansökan

120 190 650 NGN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 381 250 NGN

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 150 900 NGN

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (NGN)

Medborgarskapsanmälan

220 349 500 NGN

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 238 300 NGN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 158 850 NGN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 127 100 NGN

Befrielsenansökan

690 1 096 150 NGN

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 158 850 NGN

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (NGN)

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 79 450 NGN

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 95 300 NGN

Offentligt köpvittne

160 254 200 NGN

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 63 550 NGN

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 238 300 NGN

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 71 500 NGN