Team Finland i Nigeria

Nätverket Team Finland arbetar för Finland ute i världen: man främjar Finlandsbilden, utländska investeringar i Finland samt hjälper finska företag att bli internationella. Till Team Finlandnätet i Nigeria hör Finlands ambassad och Business Finland i Abuja samt Finlands honorärkonsulat i Nigerias affärscentrum Lagos.

Team Finland i Nigeria 

Nätverket Team Finland arbetar för Finland ute i världen: man främjar Finlandsbilden, utländska investeringar i Finland samt hjälper finska företag att bli internationella. Till Team Finlandnätet i Nigeria hör Finlands ambassad och Business Finland i Abuja samt Finlands honorärkonsulat i Nigerias affärscentrum Lagos.

 

Team Finlands målsättningar i Nigeria

Nigeria är den största ekonomin i Afrika. Landets 200 miljoner stora befolkning och dess behov av infrastruktur erbjuder möjligheter också för finländskt kunnande. Sedan 1999 har demokratiska val ordnats i Nigeria och man strävar efter att reformera ekonomin som traditionellt har byggt på olja. Det finns fler innovationscenter och företagskuvöser i Nigeria än någon annanstans i Afrika. Landets konsumtionskraftiga urbana befolkning är intresserad av dyra konsumtionsprodukter, mode, underhållning och högteknologi. Också de fattiga, som utgör över hälften av befolkningen, konsumerar och behöver förnödenheter som är skäligt prissatta. Nigerias marknad och möjligheter är fortsättningsvis relativt okända för finska företag. För att verka i Nigeria krävs engagemang och långsiktighet av företagen samt pålitliga myndighetskontakter och lokala samarbetspartners. I det sammanhanget kan Team Finlands tjänster vara oersättliga.

I Nigeria satsar Team Finland på att öppna dörrar som är viktiga för finländska aktörer och på att skapa nätverk med andra innovativa företag och lokala finansiärer. Team Finland tar fram marknadsinformation om viktiga sektorer, och försöker också genom att utvärdera sin verksamhet skapa nya och bättre metoder för att bidra till finsk affärsverksamhets tillväxt.

År 2019 ligger tyngdpunkten på innovativ affärsverksamhet inom följande sektorer: eldistribution och ekologisk energiproduktion, trafiksäkerhet och logistik, produkter och teknologi med hälsoeffekter, utbildningssamarbete, i synnerhet IT-lösningar för utbildning, samt telekommunikation.

Från och med år 2019 främjar Team Finland finska företags nätverksmöjligheter med lokala aktörer och finansiärer genom samarbetsavtal med lokala innovationskuvöser. Dessutom kan Team Finland presentera idéer och hjälpa till med att konstruera större affärsverksamhetshelheter, som gör det lättare att ta sig ut på Nigerias marknad. Större kluster förstärker dessutom små innovativa företags roll.

Trots tyngdpunkterna erbjuds också alla andra som är intresserade av Nigerias marknad grundläggande tjänster av Team Finland. Nätverket agerar innovativt och fördomsfritt. Team Finland spelar också en viktig roll i samband med minister- och företagsdelegationsbesök och vid olika evenemang som betjänar företags behov.

Till Team Finlandnätet i Nigeria hör Finlands ambassad och Business Finlands kontor i Abuja samt Finlands honorärkonsulat i Lagos, som är landets affärscentrum.

Det lönar sig att följa med Team Finlands verksamhet på LinkedIn.

 

Team Finland kontaktpersoner i Nigeria

 

Finlands ambassad i Abuja:

Landschef: ambassadör Jyrki Pulkkinen

Koordinator: handels- och utvecklingstjänsteman Suvi Laakso

 

Business Finland, Lagos:

Business Finlands Lagoskontor leds av Olu Raheem

Finlands honorärkonsulat, Lagos