Ämbetsbevis- och adressförfrågningar

Vänd dig direkt till registermyndigheten om du önskar adressuppgifter eller ämbetsbevis. Lettlands myndigheter ger inte ut sådan information till tredje part (ambassader inkluderade).

Kontaktuppgifter till Lettlands registermyndighet:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (Office of Citizenship and Migration Affairs)

Ciekurkalna 1. linija 1, k-3, LV-1026, Riga, Latvia

Tfn från utlandet: +371 6720 9400

E-post: [email protected]

Ämbetsbevis

Enligt uppgifter som ambassaden har fått går det inte att få dokument som skulle motsvara finska ämbetsbevis i Lettland, eftersom landet inte har något koncentrerat befolkningsregister. Du kan skriva ut ett intyg över den omständigheten här (pdf, 107 kb).

Det går att få noggrant preciserade intyg som gäller vigslar, födslar och dödsfall från Lettland, där bland annat äktenskap och barn framgår, likaså intyg som behövs för bouppteckning. Uppge vilka uppgifter du ber om, vem de gäller och varför du behöver uppgifterna. Bifoga den berörda personens namn och födelsedatum, adresser i Lettland samt uppgifter om när personen varit bosatt i Lettland, plus eventuell ytterligare uppgifter.

Du måste ha en fullmakt för att få intyg om andra personer eftersom lettiska myndigheter endast ger ut ämbetsbevis till berörda parter. Uppgifter om en avliden person kan endast anhöriga få (i situationer där det inte går att få en fullmakt). Tjänsten är avgiftsbelagd. Du kan framföra ditt önskemål på engelska men myndigheterna svarar på lettiska.

På Lettlands registermyndighets webbplats finns exakta anvisningar på engelska(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Adressuppgifter

Ta kontakt med Lettlands registermyndighet om du behöver adressuppgifter. Den lettiska lagen förbjuder att man ger ut adressuppgifter utan tillstånd av den person som det gäller.

I Lettland finns möjlighet att skicka post till personer även om man inte vet deras adress. Myndigheterna levererar posten i form av rekommenderat brev och meddelar sedan avsändaren om adressaten har hämtat ut försändelsen eller inte. Tjänsten är avgiftsbelagd och du står själv för postavgiften. Vänd dig till Lettlands lokalmyndighet om du vill använda dig av tjänsten. Du kan göra det på engelska, men svaret kommer på lettiska.

På Lettlands registermyndighets webbplats finns exakta anvisningar på engelska(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)