Finland och Lettland

Finland erkände Lettlands självständighet de facto den 23.9.1919 och de jure den 26.1.1921. Lettlanden införlivades med Sovjetunionen 1940. Diplomatiska förbindelser återupprättades den 29.8.1991.