Internationaliseringstjänster och sakkunniga i Lettland

Vi i det lettiska Team Finland-nätverket hjälper ditt företag att lyckas i Lettland: 

  • Vi erbjuder information om lettiska marknader och möjligheter 
  • Vi känner igen lovande affärsmöjligheter från marknaden 
  • Vi hjälper dig att hitta lämpliga partners och kontakter 
  • Vi hjälper med handelsbarriärer 

Team Finland-kontaktpersoner i Lettland

Arnis Pooks, Team Finland rådgivare
arnis.pooks(a)gov.fi 

Koordinator:
Jaakko Koivusaari, ställföreträdande beskickningschef
jaakko.koivusaari(a)gov.fi 

Ordförande: 
Anne Saloranta, ambassadör

Team Finland-aktörer i Lettland

Med Expert Search(Länk till en annan webbplats.) kan du hitta konsulter i Finland och målmarknaden.

Du kan också skicka en begäran om kontakt(Länk till en annan webbplats.) med en Team Finland-nätverksexpert i Finland.