Team Finland -verkosto Latviassa

Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuva- ja promootiotyötä, yritysten kansainvälistymistä sekä Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja. Sen tavoitteena on tehostaa näiden sektoreiden suomalaistoimijoiden välistä yhteistyötä.

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden tulosohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset verkostot. Team Finland -verkostolla on yhteinen, valtioneuvoston toteuttama ohjaus. Sen ulkomaisesta toiminnasta vastaavat yli 70 paikallista tiimiä eri puolilla maailmaa.

Maailmantalouden murros on johtanut tilanteeseen, jossa suomalaisten hyvinvointi riippuu entistä voimakkaammin asioista Suomen rajojen ulkopuolella. Meidän on pystyttävä vaikuttamaan ulkomaiseen toimintaympäristöön ja tukemaan sitä, että ulkomailla tehdään meidän kannaltamme edullisia valintoja. Tähän pystymme parhaiten yhteistyöllä.

Team Finland -yhteyshenkilöt Latviassa

Team Finland -neuvonantaja Arnis Pooks
[email protected]

Koordinaattori:
Edustuston päällikön sijainen Jaakko Koivusaari
[email protected]

Puheenjohtaja:
Suurlähettiläs Anne Saloranta

Team Finland -toimijat Latviassa

Team Finland -verkoston tavoitteet Latviassa

Team Finlandin tavoitteena on kaupallisen yhteistyön kasvattaminen aloilla, joissa on nähtävissä suurin potentiaali, kuten biotalous, cleantech, energia, liikenne, innovaatiot ja elintarvikesektori. Alueellinen läheisyys lisää tarvetta yhteistyöhön energiasektorilla, cleantech-alalla ja transit-liikenteen osalta.

Tavoitteena on edelleen kehittää suomalaisten ja latvialaisten toimijoiden vuorovaikutusta erityisesti näillä kohdesektoreilla sekä edesauttaa suomalaisia yrityksiä. Tämän toivotaan kasvattavan taloudellista aktiviteettia ja investointeja.

Suomalaisuus on jo nyt Latviassa positiivinen käsite. Team Finlandin tavoitteena on pyrkiä yhdistämään voimat niin, että toimista tulee näkyvämpiä ja näin saavutetaan laadultaan kestäviä tuloksia.

Lisätietoa: