Handlingar utfärdade i EU-länder

Handlingar som utfärdats av utländska myndigheter måste legaliseras för att kunna användas i Finland. Legaliseringen sker i det land som utfärdat handlingen.

Handlingar legaliseras med en så kallad apostille om landet har anslutit sig till Haagkonventionen från 1961. Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta. Du hittar mer information om apostille och myndigheter som beviljar sådana på Haagkonventionens webbplats (på engelska)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

I EU tillämpas en förordning(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) enligt vilken vissa offentliga handlingar som utfärdats av en medlemsstat måste godkännas utan apostille.

Förordningen tillämpas på handlingar som utfärdats av en myndighet i ett EU-land för att fastställa till exempel födelse, namn, dödsfall, äktenskap, registrerat partnerskap, föräldraskap, adoption, bostadsort eller medborgarskap. Den gäller också straffregisterutdrag, enligt vilket en person inte har antecknats i straffregistret.