29.4.2024

Luxemburg: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Luxemburg är ett tryggt resmål. Iaktta normal försiktighet.

Aktuellt

Luxemburg har tagit bort alla inreserestriktioner som gäller covid-19. Aktuell information om covid-19-läget finns på de luxemburgska myndigheternas webbplats: https://covid19.public.lu/en.html.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Luxemburg är ett tryggt resmål. Iaktta ändå normal försiktighet. Liksom i andra europeiska länder kan man inte utesluta risken för terrordåd.
Luxemburgs regering har analyserat säkerhetsriskerna mot bakgrund av den internationella situationen och händelserna i Belgien, men har beslutat att behålla terrorhotnivån på en tvåa på en skala från ett till fyra.

De luxemburgska myndigheterna informerar om den aktuella säkerhetssituationen på son webbplats för krisinformation
https://www.infocrise.lu/en/web/guest(Länk till en annan webbplats.) och på den nationella skyddskommissionens webbplats https://hcpn.gouvernement.lu/en.html.
Iaktta normal försiktighet: håll pass, pengar och andra viktiga ägodelar på en säker plats eller nära kroppen när du rör dig på stan.

Den närmaste beskickningen som utfärdar pass är Finlands ambassad i Bryssel.

Allmänna nödnummer:

Det allmänna nödnumret är 112.
Polisen 113

Brottsligheten

Även om brottsligheten i Luxemburg inte är omfattande, förekommer det gatubrottslighet. Fickstölder sker särskilt i kollektivtrafiken, i närheten av centralstationen och på platser med mycket människor i centrum av staden.

Kontaktuppgifter till den luxemburgska polisen https://police.public.lu/fr.html(Länk till en annan webbplats.)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I Luxemburg är kollektivtrafiken gratis för alla. Läs mer https://luxembourg.public.lu/fr/vivre/mobilite/transport-public.html.

Om du reser med egen bil, se till att bilförsäkringen är i kraft och att den är tillräckligt omfattande. Det är obligatoriskt att använda vinterdäck när temperaturen är under noll. Promillegränsen för rattfylleri är 0,05.

I Luxemburg är genomfartstrafik för fordon som väger över 7,5 ton förbjuden från lördagskväll till söndagskväll och under lokala helger.

Läs mer om trafiken i Luxemburg på https://transports.public.lu/fr.html(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Det lönar sig absolut att ha en reseförsäkring med tanke på sjukdomsfall och stölder.

Ta med det europeiska sjukvårdskortet när du reser. Du får kortet gratis vid Folkpensionsanstalten:
http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Den närmaste luxemburgiska ambassaden ligger i Danmark.

Kontaktinformation:
Embassy of Luxemburg
E-post: [email protected]
https://copenhague.mae.lu/en(Länk till en annan webbplats.)

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].