13.9.2021

Luxemburg: resemeddelande

Risknivå

Noudata erityistä varovaisuutta

Ytterligare uppgifter om risknivån

Luxemburg är ett tryggt resmål. Iaktta normal försiktighet. Olika restriktioner har införts på grund av coronapandemin.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning.

Aktuell information om coronaläget finns på de luxemburgska myndigheternas webbplats https://covid19.public.lu/en.html(Länk till en annan webbplats.).

Ambassaden uppdaterar också aktuell information på Facebook och Twitter https://www.facebook.com/FinnishEmbassyBrussels(Länk till en annan webbplats.) och https://twitter.com/FinEmbBrussels(Länk till en annan webbplats.).

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Luxemburg är ett tryggt resmål. Iaktta ändå normal försiktighet. Liksom i andra europeiska länder kan man inte utesluta risken för terrordåd.

De luxemburgska myndigheterna informerar om den aktuella säkerhetssituationen på son webbplats för krisinformation
https://www.infocrise.lu/en/web/guest(Länk till en annan webbplats.) och på den nationella skyddskommissionens webbplats https://hcpn.gouvernement.lu/en.html(Länk till en annan webbplats.).
Iaktta normal försiktighet: håll pass, pengar och andra viktiga ägodelar på en säker plats eller nära kroppen när du rör dig på stan.

Den närmaste beskickningen som utfärdar pass är Finlands ambassad i Bryssel.

Allmänna nödnummer:
Det allmänna nödnumret är 112.
Polisen 113

Brottsligheten

Även om brottsligheten i Luxemburg inte är omfattande, förekommer det gatubrottslighet. Fickstölder sker särskilt i kollektivtrafiken, i närheten av centralstationen och på platser med mycket människor i centrum av staden.

Kontaktuppgifter till den luxemburgska polisen https://police.public.lu/fr.html(Länk till en annan webbplats.)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I Luxemburg är kollektivtrafiken gratis för alla. Läs mer https://luxembourg.public.lu/fr/vivre/mobilite/transport-public.html(Länk till en annan webbplats.).

Om du reser med egen bil, se till att bilförsäkringen är i kraft och att den är tillräckligt omfattande. Det är obligatoriskt att använda vinterdäck när temperaturen är under noll. Promillegränsen för rattfylleri är 0,05.

I Luxemburg är genomfartstrafik för fordon som väger över 7,5 ton förbjuden från lördagskväll till söndagskväll och under lokala helger.

Läs mer om trafiken i Luxemburg på https://transports.public.lu/fr.html(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Reservera mer tid än vanligt för alla resor.

Mer information https://finlandabroad.fi/web/lux/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-luxemburgissa/384951

Det lönar sig absolut att ha en reseförsäkring med tanke på sjukdomsfall och stölder.

Ta med det europeiska sjukvårdskortet när du reser. Du får kortet gratis vid Folkpensionsanstalten:
http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(Länk till en annan webbplats.)

Läs information från de lokala myndigheterna på https://covid19.public.lu/en/travellers/visiting(Länk till en annan webbplats.)luxembourg.html

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Den närmaste luxemburgiska ambassaden ligger i Danmark.

Kontaktinformation:
Embassy of Luxemburg
E-post: [email protected]
https://copenhague.mae.lu/en(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/(Länk till en annan webbplats.)

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].