Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter i Luxemburg

Myndigheter av Luxemburg kan, enligt uppgifter som beskickningen inhämtat, inte utfärda en handling som motsvarar Finlands ämbetsbevis eftersom det inte finns ett centraliserat befolkningsregister i landet.

Det går inte heller att få motsvarande intyg av de lokala myndigheterna i Luxemburg.

Skriv ut informationen på brevmall (Öppnar nytt fönster) (PDF, 107 Kb)

Förfrågningarna göras  till medborgarcentret för Luxemburg, Bierger-Center. 

Ett bevis på hemkommun, födelse, äktenskap eller dödsfall kan fås

Ytterligare uppgifter on bevis kan begäras per epost [email protected] (Öppnar nytt fönster)

Kontakt

 Bierger-Center
44, place Guillaume II /
2, rue Notre-Dame
L-2090 Luxembourg

​​​​epost: [email protected] (Öppnar nytt fönster)

tfn:+352 4796-2200

Bierger-Center: www.vdl.lu/la-ville/les-services-a-votre-ecoute/bierger-center(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Finskt ämbetsintyg/hemortsintyg

Du kan beställa ett finskt utdrag ur befolkningsdatasystemet (ämbetsintyg/hemortsintyg) från Myndiheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.).

Mera information: Myndiheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.)