Finland har ingen beskickning i Luxemburg

Finlands ambassad i Bryssel sköter också relationerna mellan Finland och Luxemburg.

Honorärkonsulerna kompletterar Finlands nätverk av ambassader och konsulat.

I konsulära ärenden kan du vända dig till de andra nordiska ländernas eller EU-ländernas ambassader(Länk till en annan webbplats.)

Team Finland –verkoston johtaminen ja ulkomaantoiminnot uudistetaan

Team Finland –verkoston johtamisrakenne kotimaassa uudistetaan ja Business Finlandin ulkomaantoiminnot integroidaan ulkoasiainhallintoon. Muutoksessa edetään vaiheittain, ja sen toimeenpanossa tehdään yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.

Totalt 15 221 personer har röstat i europaparlamentsvalet vid förhandsröstningsställena utomlands

Sammanlagt 15 071 personer har röstat i Europaparlamentsvalet vid Finlands ambassader och konsulat. På finska fartyg har röstat 150 besättningsmedlemmar. Vid valet 2019 röstade sammanlagt 16 547 personer vid ambassader, konsulat och på fartyg utomlands.