Finlands beskickning i Luxemburg

Finlands ambassad i Bryssel sköter också relationerna mellan Finland och Luxemburg.

Honorärkonsulerna kompletterar Finlands nätverk av ambassader och konsulat.

I konsulära ärenden kan du vända dig till de andra nordiska ländernas eller EU-ländernas ambassader(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet konkurrensutsätter de utlagda tjänsterna för mottagning av ansökningar om inresa

Begäran om deltagande, kontaktinformation och svarsanvisningar har publicerats i HILMA-tjänsten för offentlig upphandling. Svar från tjänsteleverantörerna väntas före den 2 maj 2024.

Förhandsröstning i EU-valet i Belgien och Luxemburg 2024

I Finland är valdagen för EU-valet söndagen den 9 juni 2024. Förhandsröstningsperioden utomlands är den 29 maj–1 juni 2024. Många förhandsröstningsställen utomlands är dock öppna under en kortare tid än så.