Finland och Luxemburg

Diplomatiska förbindelser knöts den 25.10.1921.