Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter 

I Kroatien går det inte att erhålla officiella ämbetsintyg med uppgifter till exempel om möjliga äktenskap, barn eller adress under en viss tidsperiod. Skriv ut informationen på brevmall (pdf, 124 Kb) (Öppnar nytt fönster) 

Magistraten i Kroatien ger intyg över personuppgifter i befolkningsdatasystemet. Intyget utfärdas av magistraten på den ort där man var folkbokförd.

Se också: Levnadsintyg

Adressförfrågningar


Adressuppgifter upprätthålls av polisen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Adressuppgifter kan endast sökas av personen själv, en familjemedlem (eller vårdnadshavare) eller personens ställföreträdare med fullmakt. Adress- och kontaktuppgifter för personer bosatta i Kroatien kan också sökas från den lokala elektroniska telefonkatalogen.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)