Vad är Schengenvisum?

Schengenvisum är ett inresetillstånd för en kort och tillfällig vistelse eller ett besök som räcker högst 90 dagar under en 180 dagars period.

Visum till ett Schengenland ger rätt att resa till alla länder som är med i Schengen, men man ansöker alltid om visum till ett land, huvudmålet för ens resa. Om du ska resa till flera Schengenländer och inte har ett huvudmål, ansök då om visum till det land du anländer till först.

Schengenstaterna är Belgien, Bulgarien*, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rümanien*, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
*Rumäniens och Bulgariens medlemskap är dock exceptionella – passkontrollerna avskaffas endast i flyg- och sjötrafiken. Passkontroller utförs fortfarande vid landgränserna.

Ett villkor för att du ska beviljas visum är att du lämnar Schengenområdet innan visumet upphör.

Du måste också ha tillräckligt med pengar för att täcka din vistelse och lämna in en utredning om syftet med din resa.

Beviljandet av visum grundar sig på EU:s viseringskodex (810/2009)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) och på Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av viseringskodexen (2019/1155)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Vissa Schengenstater kräver att de rådfrågas om viseringsansökningar som medborgare i vissa länder lämnar in till andra Schengenstater. Se förteckningen över specialgrupper och länder vars medborgare förhandssamrådet gäller (på engelska).(Länk till en annan webbplats.)