Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (HRK)

Pass

140 1 035 HRK

Snabbpass

160 1 183 HRK

Tillfälligt pass

175 1 294 HRK

Laissez Passer resedokument

140 1 035 HRK

Emergency Travel Document ETD

140 1 035 HRK

Tillfälligt främlingspass

45 333 HRK

Identitetskort

90 666 HRK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 429 HRK

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 222 HRK

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (HRK)

Omprövningsbegäran

170 1 257 HRK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 3 845 HRK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 3 475 HRK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 5 102 HRK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 3 623 HRK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 4 511 HRK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 3 032 HRK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 3 549 HRK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 2 588 HRK

Första uppehållstillstånd för företagare

690 5 102 HRK

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 3 623 HRK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 4 511 HRK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 3 032 HRK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 5 102 HRK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 3 623 HRK

Uppehållstillstånd för studier

450 3 328 HRK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 2 588 HRK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 997 HRK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 1 775 HRK

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (HRK)

Medborgarskapsanmälan

200 1 479 HRK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 1 109 HRK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 739 HRK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 592 HRK

Befrielsenansökan

590 4 363 HRK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 739 HRK

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (HRK)

Intyg av notarius publicus

30 222 HRK

Offentligt köpvittne

160 1 183 HRK

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 296 HRK

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 222 HRK