Om du utsätts för brott utomlands

Håll reda på dina värdeföremål. Anmäl rån eller våldsbrott till polisen.

Om du blir utsatt för våld eller rånad

Håll reda på dina värdeföremål

Rån och fickstölder sker på många turistorter. Det är lätt att stjäla en plånbok ur en bakficka eller en handväska som hänger över en stolsrygg. Bär bara med dig det du verkligen behöver. Lämna dina värdefulla saker i hotellets säkerhetsfack. Lämna inte pass eller pengar i bilen. Förvara åtminstone ett av dina betalningskort eller en del av dina pengar på ett annat ställe än de övriga. Rör dig inte ensam i mörka gränder. Undvik demonstrationer.

Anmäl rån eller våldsbrott till polisen

Om du råkar ut för rån eller våld när du är utomlands ska du så fort som möjligt anmäla det till närmaste polisstation. Du behöver polisrapporten till exempel för att få ett nytt pass och ersättning av ditt försäkringsbolag.

Anmäl om du förlorar bankkort, kreditkort eller mobiltelefon

Om ditt bankkort eller kreditkort försvinner, stjäls eller blir kvar i en automat i utlandet ska du omedelbart meddela det till spärrtjänsten hos din bank. 

Om din mobiltelefon eller ditt SIM-kort försvinner ska du genast kontakta din mobiloperatör.

Researrangören eller beskickningen hjälper

Om du behöver hjälp kan du kontakta din researrangör, närmaste finländska beskickning eller honorärkonsulat. Om det inte finns en finländsk beskickning i landet kan du vända dig till ett annat EU-lands beskickning.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Vid plötsliga, traumatiska kriser (exempelvis en olycka, en anhörigs död eller om du blivit utsatt för våld eller rån) kan du vända dig till den riksomfattande Social- och krisjouren i Vanda och Kervo välfärdsområde(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) som är öppen dygnet runt (tel. +358 9 4191 5800) eller till Brottsofferjouren(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Våldtäkt utomlands

 Om du våldtas utomlands:

  1. Förflytta dig till en säker plats och be om hjälp.
  2. Uppsök omedelbart läkare. För att bevis ska kunna säkras är det viktigt att du inte tvättar dig eller byter kläder. Sjukvårdspersonal kontrollerar dina skador och ger vårdanvisningar.
  3. Gör en brottsanmälan till den lokala polisen. Observera dock att utomäktenskapliga förhållanden är förbjudna i vissa länder. Följden kan vara, att offret för våldtäkten själv anklagas. Om du är osäker på de juridiska följderna, tag kontakt med Finlands utlandsbeskickning eller med en advokat.
  4.  Sök krishjälp.

 Hur kan Finlands beskickning hjälpa?

  •  hjälpa dig att få sjukvård och ge råd om hur man gör en brottsanmälan,
  • ge kontaktuppgifter till lokala läkare och advokater,
  • på din begäran vara i kontakt med dina släktingar eller vänner i Finland,
  • ge kontaktuppgifter till en kristjänst och
  • hjäpa till med hemresearrangemangen.
Brottet behandlas utgående från den lokala lagstiftningen i landet där brottet begåtts. Polisundersökningen av fallet räcker en tid. En advokat kan representera dig om du inte är närvarande. För rättegången kan det vara nödvändigt att personligen resa tillbaka till landet för att finnas på plats.