Team Finland Kreikassa

Team Finland -verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa. Verkosto kokoaa yhteen näiden alojen toimijat ja palvelut.

Verkoston ytimen muodostavat näillä aloilla toimivat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Business Finland, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Finnvera, Finnfund sekä maakunnalliset, ELY-keskusten varaan rakentuvat kansainvälistymispalvelut.

Team Finland -verkosto auttaa yritystäsi kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla.

Team Finland -yhteyshenkilöt Kreikassa

Koordinaattori:
Jaana Oikarinen-Vasilopoulos, neuvonantaja (kauppa, talous)
Puh. +30 210 7255860
Suomen suurlähetystö, Ateena
jaana.oikarinen-vasilopoulos(a)gov.fi

Team Finland -toimijat Kreikassa

Team Finland -verkoston tavoitteet Kreikassa

Team Finland -verkoston yhteistyön tavoitteena on käyttää olemassa olevat resurssit tehokkaasti hyväksi jakamalla tietoa verkoston toimijoiden kesken ja välttämällä päällekkäisyyksiä.

Kreikka irtautui 8 vuotta kestäneistä rahoitustukiohjelmista elokuussa 2018. Monivuotisen taantuman jälkeen Kreikan talouden odotetaan kasvavan lähivuosina hieman yli 2 prosenttia. Seuraamme Kreikan tilanteen kehittymistä, ja informoimme suomalaisia tahoja esille tulevista tilaisuuksista. Niitä voi syntyä esimerkiksi yritysten palveluita ja tuotantoprosesseja kehitettäessä tai maan infrastruktuuria parannettaessa.

Suomalaisille yrityksille kiinnostavia sektoreita pidemmällä aikavälillä ovat esimerkiksi ICT, energia ja kiertotalous. Myös meriteollisuusosaaminen voi tarjota suomalaisyrityksille mahdollisuuksia Kreikan ollessa tärkeä laivanvarustajamaa. Kreikassa on osoitettu kiinnostusta suomalaisia opetus- ja innovaatiojärjestelmiä kohtaan.

Suomi-kuvaa voidaan monipuolistaa ja syventää kertomalla maamme vahvuuksista ja niiden tuomasta hyödystä yhteiskunnalle (meritokratia, koulutusjärjestelmän ansiot, innovaatiojärjestelmä talouskasvun edistämiseksi, transparenssi jne.). Täydennämme Suomi-kuvaa esittelemällä myös suomalaista kulttuuria sen eri muodoissaan.