Markkinamahdollisuudet Kreikassa 

Kreikassa on mahdollisuuksia suomalaisosaamiselle 

Kreikan talous on kasvanut vahvasti viimeisen parin vuoden aikana, ja hyvän talouskasvun odotetaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Kreikalle on varattu 31 mrd. EUR elpymisvaroja mm. energia- ja kuljetussektoreiden viherryttämiseen sekä valtion ja yritysten toimintojen digitalisointiin. Moderneille, energiatehokkaille ja vihreille rakennusratkaisuille on myös kysyntää sekä rakennerahastovaroilla tehtävissä isoissa infrastruktuuriprojekteissa, että Kreikan suurimmassa investointiprojektissa Ateenan entisen lentokentän, Hellenikon, alueen rakentamiseksi uudeksi smart city –ratkaisuja sisältäväksi asuinalueeksi.  

Koostamme kerran vuodessa yleiskatsauksen Kreikan markkinatilanteesta.

Edustuston raportit (Country Outlook)

16.1.2024

Kreikan energiasektorilla on mahdollisuuksia suomalaisyrityksille

Kreikan energiayhteyksien laajentamisesta tehtiin viime vuoden aikana uusia aiesopimuksia erityisesti Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän suuntaan, jotta Kreikan asema vihreän energian risteysasemana vahvistuu. Kreikan valtion sähköyhtiö PPC:n omistusta on vähennetty energiasektorilla myymällä kantaverkkoyhtiö ADMIE:stä kiinalaiselle State Grid:illä 24 % osuus ja sähkönsiirtojärjestelmää operoivasta, Hedno:sta, 49 % osuus Macquarie Asset Management –yhtiölle. PPC:n osakkeista on Kreikan valtion hallussa enää 34,12 %. Yhtiö on vielä vahva toimija Kaakkois-Euroopan energiasektorilla, ja sillä on suunnitelmia toimintansa laajentamisesta edelleen. Kreikassa on tarvetta uudelle sähkönsiirtokapasiteetille, jotta kaikki luvan saaneet uusiutuvat energialähteet ja varastointikapasiteetti saadaan liitettyä verkkoon. Älykkäitä sähkömittareita ollaan vasta vähitellen asentamassa vanhojen tilalle. Kreikka pyrkii myös maakaasun osalta vahvaksi alueelliseksi toimijaksi rakentamalla kelluvia nestekaasuterminaaleja ja laajentamalla kaasuputkia naapurimaiden suuntaan. Maakaasun tärkein käyttötarkoitus on ollut Kreikassa sähköntuotanto. Valtionyhtiö DEPA on ollut suurin toimija sektorilla. Kaasuputkien infrastruktuurin omistaa nykyisin Italgas 90 % osuudella. Suurin yksityinen toimija maakaasusektorilla on Kopelouzos Group. Helleniq Energy ja Motoroil ovat kaksi perinteistä öljytuotteita valmistavaa yritystä, joiden toiminta on viime vuosina laajentunut mm. sähköntuotantoon uusiutuvilla energialähteillä ja jätteiden hyödyntämiseen

Edustustojen raportit |