Ämbetsbevis- och adressförfrågningar​​​​​​​

Ämbetsbevis

Det finns inget landsomfattande befolkningsregister i Grekland. Varje ort har sitt eget register.

I Grekland ges registeruppgifter inte åt privatpersoner, enbart åt diplomatiska beskickningar. Du kan beställa uppgifter på utrikesministeriets e-tjänst. För beställningen debiterar ministeriet 100 euro. Du hittar mera information på utrikesministeriets webbplats eller [email protected].

Adressförfrågning

Det finns inget landsomfattande adressregister i Grekland, inte heller någon service som besvarar adressförfrågningar.

Sedan maj 2019 sköter beskickningarna ärenden som rör förfrågningar om ämbetsbevis och adresser bara om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara att ett lands myndigheter endast ger ut uppgifter till diplomatiska beskickningar.

Lagen om ändring av lagen om konsulära tjänster 12.2.2019 (174/2019) ​​​​​​​