Ämbetsbevis- och adressförfrågningar

Ämbetsbevis

Det finns inget landsomfattande befolkningsregister i Grekland. Varje ort har sitt eget register.

I Grekland ges registeruppgifter inte åt privatpersoner, enbart åt diplomatiska beskickningar. Du kan beställa uppgifter på utrikesministeriets e-tjänst. För beställningen debiterar ministeriet 100 euro. Du hittar mera information på utrikesministeriets webbplats eller [email protected]

För förfrågningar om ämbetsbetyg och adresser behövs åtminstone personens namn, födelsetid, sista adress och faderns namn. Ytterligare information underlättar sökningen, eftersom det finns många personer med samma namn i Grekland. Namnen ska translittereras rätt. Trots den officiella translittereringen finns det flera skrivsätt.

Obs! Utländska medborgare registreras endast om de har en grekisk make/maka. Greklands myndigheter kan, enligt uppgifter som beskickningen inhämtat, inte utfärda en handling som motsvarar Finlands ämbetsbevis i sådana fall där det är fråga om en utländsk medborgare som inte har en grekisk make/maka.  Skriv ut informationen på brevmall (PDF)

Adressförfrågning

Det finns inget landsomfattande adressregister i Grekland, inte heller någon service som besvarar adressförfrågningar.

Sedan maj 2019 sköter beskickningarna ärenden som rör förfrågningar om ämbetsbevis och adresser bara om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara att ett lands myndigheter endast ger ut uppgifter till diplomatiska beskickningar.

Lagen om ändring av lagen om konsulära tjänster 12.2.2019 (174/2019)