Kund- och telefonservice måndag - fredag kl. 09.00 - 12.00

Kundservice för pass, identitetskort, uppehållstillstånd samt andra konsulära tjänster måste beställas på förhand genom reservationssystemet (Länk till en annan webbplats.)

Kontakta oss för uppehållstillstånd intervjuer per e-post [email protected]

Tjänstetid

Måndag - fredag 08.30-12.00; 13.00-16.15