Ansöka om pass eller identitetskort elektroniskt

Du kan ansöka om ett vanligt pass eller identitetskort utomlands i finska polisens e-tjänst om följande kriterier fylls:

  1. Du har möjlighet att använda stark elektronisk autentisering, det vill säga finska bankkoder eller ett finskt identitetskort.
  2. Ditt föregående pass är ett biometriskt pass som innehåller ditt fingeravtryck och utfärdades för högst sex år sedan.
  3. Du själv kan spara ett passfoto som fyller polisens krav på polisens bildserver. Endast fotobutiker verksamma i Finland kan ladda upp passfoton direkt på polisens bildserver.
  4. Du kan avhämta ditt färdiga pass eller identitetskort i Finland från Matkahuoltos serviceställe, eller skriva en fullmakt till en annan person som kan avhämta det. Om ansökan gjorts elektroniskt sänds inte passet eller identitetskortet utomlands.

En ansökan som lämnats in elektroniskt kan bara kompletteras i Finland vid polisens tillståndstjänst, inte vid en ambassad utomlands.

För närvarande är det inte möjligt att få identitetskort utomlands genom polisens förenklade elektroniska förfarande.