8.2.2023

Grekland: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Iaktta normal försiktighet. Jordbävningar, skogsbränder och översvämningar kan förekomma. Följ de lokala myndigheternas anvisningar.

Aktuellt

I den sydöstra delen av Turkiet inträffade en kraftig jordbävning den 6 februari 2023. Efterskalven fortsätter och kan också kännas i Grekland. Resenärer uppmanas noga följa media och myndigheternas anvisningar.

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Grekland hittar du på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/grc/forsta-sidan och genom att följa de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Grekland är ett tryggt resmål.

Det lönar sig att alltid ha noggrann uppsikt över pengar och resehandlingar under resan och att på förhand ta reda på vad en reseförsäkring täcker. Demonstrationer och strejker hålls då och då och orsakar ofta trafikstockningar. Det lönar sig att hålla sig undan från demonstrationer. Stora demonstrationer hålls oftast i centrum av Aten (Syntagmatorget) och Thessaloniki. På öarna Lesbos och Chios, där det finns flyktingförläggningar, kan det också förekomma demonstrationer eller lokala oroligheter. På Greklands turistöar är det lugnt. På grund av strejker kan det tidvis uppkomma problem i flygtrafiken och i synnerhet i färjetrafiken.

De enskilda attackerna och den skadegörelse som anarkistgrupper har gjort sig skyldiga till har tillsvidare inte riktat sig mot turister och attackerna har heller inte lett till personskador.

Var särskilt försiktig om du bokar boende och rör dig i områden i närheten av torget Omonia, såsom i Kolonos samt på torgen Koumoundourou, Vathis och Theatrou. Undvik att röra dig på avlägsna gator i området och att röra dig ensam, i synnerhet när det har blivit mörkt. Tänk på säkerheten när du bokar ett boende på Airbnb. Förvara värdesaker, pengar och pass på ett säkert sätt.

Sällskapsresenärer uppmanas att bekanta sig med researrangörernas säkerhetsföreskrifter och att följa de anvisningar som ges lokalt.

Utrikesministeriet rekommenderar att alla som reser till Grekland tar en heltäckande reseförsäkring.

Det allmänna nödnumret är 112.

Turistpolisens nummer (dygnet runt) är 1571.

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar i stora städer och på turistorter eftersom deras antal påtagligt ökat den senaste tiden. Ficktjuvar rör sig framför allt på tunnelbanan och bussarna i Aten. Det förekommer också småbrottslighet på de traditionella turistorterna.

Var försiktig om du rör dig på områden där anarkistgrupper förekommer (i Aten bland annat i stadsdelarna Exarchia och Omonia).

Det har kommit till myndigheternas kännedom att det har förekommit våldtäktsfall på semesteröarna. Resenärer, i synnerhet kvinnor, varnas för att stiga in i okända personers bilar eller i icke-legitimerade taxibilar samt att röra sig ensamma nattetid. Var uppmärksam på omgivningen. Lämna värdeföremål och pass i hotellets förvaringsfack.

Vid olycksfall eller i problemsituationer bör man omedelbart kontakta både researrangören och den statliga turistpolisen, tfn 1571, som har jour dygnet runt och som även betjänar på engelska.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den grekiska trafikkulturen avviker från den finländska. Höga hastigheter, varierande kvalitet i fråga om vägnätet och vidsynta tolkningar av trafikreglerna kräver särskild vaksamhet av dem som rör sig på gatorna. Olyckor är vanliga på de ofta slingrande och obelysta vägarna.

De kollektiva färdmedlen är trygga och förmånliga.

Naturförhållanden

Grekland ligger i ett seismiskt aktivt område och det finns en risk jordbävningar. Om det inträffar en jordbävning ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. På seismologiska institutets webbplats finns information om hur du ska agera vid en jordbävning: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Länk till en annan webbplats.).

Du kan också följa webbplatsen för Geodynamiska observatoriet i Aten (Institute of Geodynamics in Aten): http://www.gein.noa.gr/.P(Länk till en annan webbplats.)å sommaren förekommer markbränder som sprids på grund av torrt och hett väder och blåst.

Avlägsna dig från brändernas omedelbara närhet och följ researrangörernas och myndigheternas anvisningar.

Kraftiga regn kan tidvis förekomma och då kan vattnet och leran som rinner från bergen förorsaka översvämningar i låglänta områden.

Läs de grekiska myndigheternas anvisningar om hur man ska agera när t.ex. en jordbävning, översvämning och skogsbrand inträffar på http://civilprotection.gr/en(Länk till en annan webbplats.).

I en krissituation ska du hålla dina närstående, din researrangör och myndigheterna underrättade om din situation.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatserna och vid gränsstationerna samt i samband med resor i allmänhet. Resenärer uppmanas att reservera mer tid än vanligt för resandet.

Ytterligare information om ambassadens coronavirusanvisningar https://finlandabroad.fi/web/grc/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-kreikassa/384951

Vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall rekommenderas att man uppsöker ett privat sjukhus vars avgiftsbelagda tjänster oftast är effektivare än vid de offentliga sjukhusen. Vård på privata sjukhus är relativt dyr.

Ambassaden rekommenderar att alla skaffar ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC). Med det avgiftsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten får den resande nödvändig vård i akuta sjukdomsfall på samma villkor och till samma pris som landets invånare. Sjukvårdskortet ersätter dock inte en reseförsäkring eller sjuktransporter från utlandet till hemlandet. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns på Folkpensionsanstaltens webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Det är förbjudet att plocka med sig föremål från de arkeologiska platserna, det är inte ens tillåtet att ta med sig en sten. Förseelser leder till stränga straff.

Militära anläggningar får inte fotograferas.

Inresebestämmelser

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning så det är viktigt att följa aktuella myndighetsmeddelanden, ambassadens webbplats och sociala medier.

De lokala myndigheternas information och reserestriktionerna kan följas via länkarna nedan:

National Public Health Organization https://eody.gov.gr/en/(Länk till en annan webbplats.)
Utrikesministeriet https://www.mfa.gr/en/coronavirus-covid-19-useful-information.html?fbclid=IwAR2QNCSPVqhW0Z4QYlnMAxvVkZV-ZPvyUcYiGPMPqLtZXI8hR1UCiCqjKCc(Länk till en annan webbplats.)

Ambassadens coronavirusanvisning https://finlandabroad.fi/web/grc/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-kreikassa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=19094399

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/(Länk till en annan webbplats.)

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].