5.6.2024

Tjeckien (Tjeckiska republiken): resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Tjeckien är ett relativt tryggt resmål.

Brottsligheten

Prag har samma säkerhetsproblem som andra storstäder. Berusade turister är ett lätt mål för tjuvar. Det finns ficktjuvar och väskryckare på turisttäta platser och på flygplatsen, huvudjärnvägsstationen, restauranger och i kollektivtrafiken, särskilt på vissa spårvagnslinjer (22). Lämna inte din jacka eller väska utan uppsikt i garderoben eller på stolryggen på restauranger om du har pass, plånbok eller något annat värdefullt i fickorna.

Växla bara pengar på officiella växelkontor. Det går att betala så gott som överallt med finska bank- och kreditkort. Det går bra att lyfta kontanter i bankautomater, som finns i städernas centrum, i Prag i varje kvarter.

Säkerhetsrekommendationer från det tjeckiska inrikesministeriet till utländska besökare:

Parkera bilen på en bevakad parkeringsplats om du lämnar den en längre tid.
Lämna aldrig värdeföremål eller pengar i bilen.
Bär så lite kontanter som möjligt på dig då du rör dig ute på stan. Håll pengarna och kreditkorten på skilda ställen för att minimera eventuell skada.

Lämna aldrig er väska utom synhåll.
Växla inte pengar på andra ställen än i banker och officiella växelkontor.
Se upp för svindlare som uppträder som poliser. Polisen har inte rätt att inspektera någons pengar på gatan.

Var försiktig beträffande nya bekantskaper. Lämna aldrig era drycker obevakade om ni rör er i nattlivet, knock out-droppar har förekommit.
Enligt tjeckisk lag måste en utlänning kunna styrka sin identitet och nationalitet på begäran. För det krävs ett pass eller giltigt identitetskort som har utfärdats av polisen och som berättigar till resa in i och ut ur landet.

Lämna inte pass, plånbok och andra värdefulla ägodelar på hotellrummet om det inte finns ett förvaringsfack som går att låsa.
Det är bra att ha kopior av de viktigaste dokumenten, t.ex. pass, kreditkort och flygbiljetter, som man förvarar åtskilda från originalen. Det är också praktiskt att skanna dem så att du har tillgång till dem elektroniskt.

Om polisen ger dig böter i en oklar situation och bötessumman är överraskande stor kan du gå till en polisstation för att betala den. Bötessumman är lika hög oberoende om du betalar den genast eller på en polisstation. Du ska alltid få ett kvitto för betalda böter. Biljettkontrollanterna i kollektivtrafiken är strikta. De godtar inte förklaringar av utlänningar som inte kan språket om man saknar biljett eller stämpel. Kontrollavgiften (ca 850 CZK) kan betalas direkt åt kontrollanten i kontanter. Om du betalar den i efterhand är den dubbelt högre. Du ska få ett kvitto. Kontrollanterna ska ha ett ID-kort med foto.

Vid Vaclav-platsen finns Centrum Police Station som har öppet dygnet runt och där det talas engelska och tyska. Adressen är Jungmannovo namesti 9, Praha 1 (metro: Mustek).

Viktiga telefonnummer:
Polis tfn 158
Brandkår tfn 150
Ambulans tfn 155
Allmänt nödnummer 112
Hittegods, Karoliny Svetle 5, Praha 1, tfn 22423 5085
Yellow Angels; vägtjänst dygnet runt, tfn 1230

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen.

Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

På landsvägarna ska man vara uppmärksam. Fortkörning är vanligt och det sker mycket trafikolyckor ur europeiskt perspektiv. Huvudvägarna är i allmänhet i gott skick.

Promillegränsen för rattfylleri är noll enligt tjeckisk lag.

I Prag är gatorna huvudsakligen i gott skick, men till exempel i gamla stan är gatorna kullerstensgator. Man är ofta tvungen att köra omvägar på grund av vägarbeten. Det finns praktiskt taget inga gratis parkeringsplatser längs med gatorna. Man får höga böter för att parkera på platser för rörelsehindrade.

Naturförhållanden

Det kan förekomma översvämningar, i synnerhet på sommaren. Aktuell information om översvämningsläget finns på adressen http://www.voda.gov.cz/portal/en/(Länk till en annan webbplats.)

Det finns risk för snöskred i bergstrakterna på vintern.

Hälsoläget

Då marken inte är frusen finns det rikligt med fästingar i Tjeckien, framför allt i Prag. Se upp för dem i naturen och parkerna.

Ambassaden rekommenderar att alla skaffar ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC). Med det avgiftsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten får den resande nödvändig vård i akuta sjukdomsfall på samma villkor och till samma pris som landets invånare. Sjukvårdskortet ersätter dock inte en reseförsäkring eller sjuktransporter från utlandet till hemlandet. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns på Folkpensionsanstaltens webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(Länk till en annan webbplats.)

I Prag finns några sjukhus och en del små privata kliniker där man klarar sig på engelska eller tyska.

Motol Hospital (V Úvalu 84, Prague 5 – Motol, +420 223 438 590, +420 224 431 111, första hjälpen +420 221 860 606) är ett stort sjukhus med vana att bemöta utlänningar och en särskild avdelning för utlänningar:
https://www.fnmotol.cz/en/samoplatci/health-care-services-for-foreigners/(Länk till en annan webbplats.)

Akuta fall i Prag:
Poliklinika Spálená, Spálená 12, Prague 1 +420222924295
Hospital Na Bulovce, Budínova 2, Prague 8 adults +420266 083 301, kids +420266084220

Övriga sjukhus:
Military Hospital, Ústřední vojenská nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Prague 6 – Střešovice +420973203571
Pod Petřínem Hospital, Vlašská 36, Prague 1 - Malá Strana +42025719731
Na Františku Hospital, Na Františku 8/847, Prague 1 +420222801307
Hospital Na Bulovce, Budínova 2, Prague 8 +4202660812111
Hospital Vinohradská, Šrobárova 50, Praha 10 +420267161111

Privat sjukhus:
https://www.canadian.cz/en/(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Rörelsehindrade beaktas inte i lika hög grad i Tjeckien som till exempel i Finland. En del av de allmänna kommunikationsmedlen är av låggolvsmodell.

Inresebestämmelser

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Prag


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].