Värnplikt

Om du är manlig finsk medborgare och bor utomlands är du uppbådspliktig det år du fyller 18 år. Du kan sköta din uppbådsplikt via Finlands beskickning i det land där du bor.

 

Fyra värnpliktiga står på en klippa med utsikt till en sjö
Bild: Försvarsmakten

Om du har flera medborgarskap, kan det hända att du är värnpliktig enligt ditt andra hemlands lagstiftning fastän du skulle ha fullgjort din värnplikt i Finland. 

Om inte värnplikt eller civiltjänst har fullgjorts kan du beviljas pass högst till slutet av det år då du fyller 28 år.

Förvarsmaktens lokala kontor hjälper och betjänar värnpliktiga. Lokalt kontor för personer som bor utomlands bestäms enligt personens folkbokföringskommun.

Ytterligare information på Försvarsmaktens webbplats.