Prislista

Betalning på förhand till ambassadens bankkonto: Embassy of Finland, kontonummer 5113374028, Unicredit Bank, bankkod 2700. Ta med dig betalningskvittot när du kommer till ambassaden. Betalning med kort är inte möjligt. Bara kontant med CZK.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (CZK)

Pass

175 4 270 CZK

Snabbpass

195 4 760 CZK

Tillfälligt pass

210 5 130 CZK

Laissez Passer resedokument

175 4 270 CZK

Emergency Travel Document ETD

175 4 270 CZK

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 4 270 CZK

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 4 270 CZK

Identitetskort

96 2 340 CZK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 1 560 CZK

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 730 CZK