Prislista

Betalning på förhand till ambassadens bankkonto: Embassy of Finland, kontonummer 5113374028, Unicredit Bank, bankkod 2700. Ta med dig betalningskvittot när du kommer till ambassaden. Betalning med kort är inte möjligt. Bara kontant med CZK.

Pass och identitetskort

Pass

140 3 590 CZK

Snabbpass

160 4 100 CZK

Tillfälligt pass

175 4 480 CZK

Identitetskort

90 2 310 CZK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 1 490 CZK

Inresetillstånd

Schengenvisum

60 1 540 CZK

Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 900 CZK

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 CZK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

470 12 040 CZK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

420 10 760 CZK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

600 15 380 CZK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

400 10 250 CZK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

550 14 090 CZK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

350 8 970 CZK

Uppehållstillstånd för studier

360 9 230 CZK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

300 7 690 CZK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

250 6 410 CZK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

220 5 640 CZK

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 5 130 CZK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 3 840 CZK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 2 560 CZK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 2 050 CZK

Befrielsenansökan

480 12 300 CZK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

50 1 280 CZK

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 770 CZK

Offentligt köpvittne

160 4 100 CZK

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 1 030 CZK