Prislista

Betalning på förhand till ambassadens bankkonto: Embassy of Finland, kontonummer 5113374028, Unicredit Bank, bankkod 2700. Ta med dig betalningskvittot när du kommer till ambassaden. Betalning med kort är inte möjligt. Bara kontant med CZK.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (CZK)

Pass

140 3 660 CZK

Snabbpass

160 4 190 CZK

Tillfälligt pass

175 4 580 CZK

Laissez Passer resedokument

140 3 660 CZK

Emergency Travel Document ETD

140 3 660 CZK

Tillfälligt främlingspass

45 1 180 CZK

Identitetskort

90 2 350 CZK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 1 520 CZK

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 780 CZK

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (CZK)

Omprövningsbegäran

170 4 450 CZK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 13 600 CZK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 12 300 CZK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 18 050 CZK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 12 820 CZK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 15 960 CZK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 10 730 CZK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 12 560 CZK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 9 160 CZK

Första uppehållstillstånd för företagare

690 18 050 CZK

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 12 820 CZK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 15 960 CZK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 10 730 CZK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 18 050 CZK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 12 820 CZK

Uppehållstillstånd för studier

450 11 770 CZK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 9 160 CZK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 7 060 CZK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 6 280 CZK

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (CZK)

Medborgarskapsanmälan

200 5 230 CZK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 3 920 CZK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 2 620 CZK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 2 090 CZK

Befrielsenansökan

590 15 440 CZK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 2 620 CZK

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (CZK)

Intyg av notarius publicus

30 780 CZK

Offentligt köpvittne

160 4 190 CZK

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 1 050 CZK

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 780 CZK