Prislista

Betalning på förhand till ambassadens bankkonto: Embassy of Finland, kontonummer 5113374028, Unicredit Bank, bankkod 2700. Ta med dig betalningskvittot när du kommer till ambassaden. Betalning med kort är inte möjligt. Bara kontant med CZK.

Pass och identitetskort

Pass

140 3 770 CZK

Snabbpass

160 4 310 CZK

Tillfälligt pass

175 4 720 CZK

Identitetskort

90 2 430 CZK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 1 560 CZK

Inresetillstånd

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 14 020 CZK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 12 670 CZK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 17 250 CZK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 13 210 CZK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 15 100 CZK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 11 050 CZK

Uppehållstillstånd för studier

450 12 130 CZK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 9 440 CZK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 7 280 CZK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 6 470 CZK

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 5 390 CZK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 4 040 CZK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 2 700 CZK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 2 160 CZK

Befrielsenansökan

520 14 020 CZK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 2 700 CZK

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 810 CZK

Offentligt köpvittne

160 4 310 CZK

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 1 080 CZK