Prislista

En del av priserna på de myndighetstjänster som Finlands beskickningar och utrikesministeriet tillhandahåller steg. De nya priserna trädde i kraft den 1 september 2023.

Maksu etukäteen suurlähetystön pankkitilille: Embassy of Finland, tilinumero 5113374028, Unicredit Bank, pankkikoodi 2700. Esitä maksutosite suurlähetystössä. Maksun voi suorittaa myös edustustossa pankkikortilla paikallisessa valuutassa.

Maksut passihakemuksen ja henkilökorttihakemuksen käsitttelystä peritään hakemusta jätettäessä etukäteen.

Valmis passi tai henkilökortti voidaan toimittaa postitse, postikulut peritään etukäteen.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (CZK)

Pass

235 5 670 CZK

Snabbpass

255 6 160 CZK

Tillfälligt pass

270 6 520 CZK

Laissez Passer resedokument

235 5 670 CZK

Emergency Travel Document ETD

255 6 160 CZK

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 5 670 CZK

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 5 670 CZK

Identitetskort

60 1 450 CZK

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 1 930 CZK

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 1 690 CZK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 1 210 CZK

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 720 CZK

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (CZK)

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 1 690 CZK

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 2 900 CZK

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Katso lisätietoja viisumihelpotussopimuksista(Länk till en annan webbplats.).

60 1 450 CZK

Omprövningsbegäran

255 6 160 CZK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 12 550 CZK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 11 340 CZK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 17 860 CZK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 11 830 CZK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 11 590 CZK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 9 170 CZK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 11 590 CZK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 8 450 CZK

Första uppehållstillstånd för företagare

690 16 660 CZK

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 11 830 CZK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 11 590 CZK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 9 170 CZK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 17 860 CZK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 11 830 CZK

Uppehållstillstånd för studier

450 10 860 CZK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 8 450 CZK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 6 520 CZK

D-visum, papperansökan

120 2 900 CZK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 5 790 CZK

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 2 290 CZK

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (CZK)

Medborgarskapsanmälan

220 5 310 CZK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 3 620 CZK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 2 410 CZK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 1 930 CZK

Befrielsenansökan

690 16 660 CZK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 2 410 CZK

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (CZK)

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 1 210 CZK

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 1 450 CZK

Offentligt köpvittne

160 3 860 CZK

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 970 CZK

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 3 620 CZK

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 1 090 CZK