Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Maksu etukäteen suurlähetystön pankkitilille: Embassy of Finland, tilinumero 5113374028, Unicredit Bank, pankkikoodi 2700. Esitä maksutosite suurlähetystössä. Maksun voi suorittaa myös edustustossa pankkikortilla paikallisessa valuutassa.

Maksut passihakemuksen ja henkilökorttihakemuksen käsitttelystä peritään hakemusta jätettäessä etukäteen.

Valmis passi tai henkilökortti voidaan toimittaa postitse, postikulut peritään etukäteen.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (CZK)

Pass

235 5 820 CZK

Snabbpass

255 6 320 CZK

Tillfälligt pass

270 6 690 CZK

Laissez Passer resedokument

235 5 820 CZK

En provisorisk EU-resehandling

255 6 320 CZK

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 5 820 CZK

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 5 820 CZK

Identitetskort

60 1 490 CZK

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 1 980 CZK

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 1 730 CZK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 1 240 CZK

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 740 CZK

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (CZK)

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 1 730 CZK

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

67.50 1 670 CZK

Omprövningsbegäran

255 6 320 CZK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 12 880 CZK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 11 640 CZK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 18 330 CZK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 13 370 CZK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 11 890 CZK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 9 410 CZK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 11 890 CZK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 9 910 CZK

Första uppehållstillstånd för företagare

690 17 090 CZK

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 12 140 CZK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 11 890 CZK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 9 410 CZK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 18 330 CZK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 13 370 CZK

Uppehållstillstånd för studier

450 11 140 CZK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 8 670 CZK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 6 690 CZK

D-visum, papperansökan

120 2 970 CZK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 5 940 CZK

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 2 350 CZK

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (CZK)

Medborgarskapsanmälan

220 5 450 CZK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 3 710 CZK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 2 480 CZK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 1 980 CZK

Befrielsenansökan

690 17 090 CZK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 2 480 CZK

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (CZK)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 1 490 CZK

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 1 240 CZK

Offentligt köpvittne

160 3 960 CZK

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 990 CZK

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 3 710 CZK

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 1 110 CZK