Team Finland

Team Finland -verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa. Verkosto kokoaa yhteen näiden alojen toimijat ja palvelut.

Verkoston ytimen muodostavat näillä aloilla toimivat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Business Finland, Tekes, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Finnvera, Finnfund sekä maakunnalliset, ELY-keskusten varaan rakentuvat kansainvälistymispalvelut.

Team Finland -verkosto auttaa yritystäsi kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla. Lisätietoa palveluista kansainvälistyville yrityksille: palvelut.team.finland.fi.

Team Finland -yhteyshenkilöt Kolumbiassa, Panamassa ja Venezuelassa

Koordinaattorit

Lähetystösihteeri Tomi Lounio
Puh. +57 1 377 9074
Suomen suurlähetystö, Bogotá
[email protected]

Kaupallis-taloudellisten asioiden koordinaattori Jukka Kokkoniemi
Puh. +57 1 377 9074
Suomen suurlähetystö, Bogotá
[email protected]

Business Finland kontaktihenkilö Kolumbia ja Venezuela (Perussa)
Business Finlandinvientikeskuksen vetäjä  Jorge Fernández Gates
[email protected]

Business Finlandin kontaktihenkilö Panama (Meksikossa)
Juan Pablo Romero Rubello
[email protected]

Puheenjohtaja:
Suurlähettiläs Jarmo Kuuttila

Team Finland -toimijat Kolumbiassa

Team Finland -verkoston tavoitteet

Verkoston tavoitteena on lisätä suomalaisyritysten läsnäoloa ja tuottavaa kaupallista toimintaa Kolumbiassa ja paikoittain myös Panamassa ja Venezuelassa. Suomalaisyritysten näkökulmasta kiinnostavia sektoreita ovat erityisesti kaivokset ja infrastruktuuri, metsät ja selluteknologia, opetus ja terveydenhuolto, elintarvike- ja vähittäiskauppa, energia ja ympäristö sekä tietoteknologia.

Kolumbian talouskasvu on ollut myönteistä ja suomalaisyritysten kiinnostus maata kohtaan on ollut kasvussa. Team Finland Kolumbian tarkoitus on edistää Suomen kaupallisia tavoitteita erityisesti sektorikohtaisilla vienninedistämis- ja messumatkoilla Kolumbiaan, viranomaismatkoilla Suomeen sekä järjestämällä seminaareja ja palvelemalla yrityksiä kohdemaissa. Suomen tarjoamista kaupallisista mahdollisuuksista tiedotetaan ensisijaisesti Kolumbiassa, ja vähemmässä määrin myös Panamassa ja Venezuelassa.

Suomen korkeat sijoitukset erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa, erityisesti kilpailukyvyn, läpinäkyvyyden, innovaation ja koulutuksen saralla, tunnetaan kohdemaissa hyvin.

Lisätietoa