Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Lähetä ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta maistraattiin.

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee  alkuperäinen ja asuinmaassa virallisesti laillistettu syntymätodistus toimittaa maistraatille.

Liitä mukaan alkuperäinen syntymätodistus tai Suomen edustuston oikeaksi todistama jäljennös siitä. Asiakirjan on oltava laillistettu ja jos sen on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

Lapsi on Suomen kansalainen, jos lapsen syntymähetkellä

  • hänen äitinsä on Suomen kansalainen tai
  • hänen isänsä on Suomen kansalainen, äiti on ulkomaalainen ja vanhemmat ovat avioliitossa keskenään.

Avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi

Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella ja isä on Suomen kansalainen lapsen syntymähetkellä, tulee isyys vahvistaa ensin lapsen asuinvaltion lainsäädännön mukaisesti.

Sen jälkeen lapsi voi saada Suomen kansalaisuuden ilmoitusmenettelyllä (koskee ainoastaan 1.6.2003 jälkeen syntyneitä lapsia). Voit jättää kansalaisuusilmoituksen Maahanmuuttovirastoon Suomessa tai ulkomailla Suomen edustustoon/kunniakonsulaattiin. Voit panna ilmoituksen vireille ainoastaan, jos olet lapsen virallinen huoltaja tai edunvalvoja. Jätä ilmoitus henkilökohtaisesti. Sekä huoltajan/edunvalvojan että lapsen on oltava paikalla ilmoitusta jätettäessä. 

Tämän lisäksi sinun on tehtävä ilmoitus ulkomailla syntyneestä lapsesta maistraattiin. Liitä mukaan alkuperäinen laillistettu syntymätodistus tai Suomen edustuston oikeaksi todistama jäljennös siitä. Syntymätodistus tulee olla käännetty joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, myös sen on oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.