Lapsikaappaus

Jos lapsi on viety valtioon, joka ei kuulu Haagin kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen, ulkoministeriö avustaa kaappauksen selvittämisessä.

Kansainvälisestä lapsikaappauksesta on yleensä kyse silloin, kun  pysyvästi  Suomessa asunut alle 16-vuotias lapsi on viety ilman huoltajan suostumusta ulkomaille tai jätetty sieltä palauttamatta tapaamisoikeuden jälkeen.

Lapsikaappausta hoitava viranomainen määräytyy sen mukaan, mihin valtioon lapsi on viety

Jos lapsi on viety Haagin kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen kuuluvaan valtioonoikeusministeriö avustaa kaappauksen selvittämisessä ja antaa ohjeita palautushakemuksen tekemiseksi.

Jos lapsi on viety Haagin kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen kuulumattomaan valtioon, ulkoministeriö avustaa kaappauksen selvittämisessä konsulipalvelulain 31 ja 32 pykälien mukaan.

Edustusto voi

  • pyrkiä edistämään lapsen vapaaehtoista palauttamista ja sovinnollisen ratkaisun aikaansaamista lapsen palauttamiseksi
  • avustaa lapsen olinpaikan ja hänen olosuhteidensa selvittämisessä, avustaa paikallisen lainsäädännön mukaisen oikeusavustajan ja muun oikeusavun saamisesta lapsen palauttamista pyytäneelle
  • avustaa yleisluontoisten tietojen hankkimisessa asianomaisen valtion lainsäädännöstä tarpeen mukaan
  • avustaa asianosaisten välisessä yhteydenpidossa
  • välittää lapsen palauttamista koskevia tietoja ja asiakirjoja viranomaisille ja lapsen palauttamista pyytäneelle ja
  • avustaa lapsen kotiuttamisen järjestämisessä.

Jos lapsen olinpaikka on tuntematon tai on epäselvää, mihin valtioon lapsi on viety, ota yhteyttä kotipaikkasi poliisiin. Poliisi voi tehdä keskusrikospoliisin kautta olinpaikkaetsintäkuulutuksen.