Suomen kansalaisen perheenjäsenen viisumi ja oleskelulupa

Suomen kansalaisen perheenjäseniä ovat seuraavat ulkomaalaiset henkilöt (ulkomaalaislaki 37 §):

  • Suomen kansalaisen aviopuoliso
  • Suomen kansalaisen kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa oleva henkilö
  • Alle 18-vuotias naimaton lapsi, jonka huoltaja on Suomessa asuva henkilö tai tämän aviopuoliso
  • Jos Suomessa asuva henkilö on alaikäinen lapsi, huoltaja on hänen perheenjäsenensä

Aviopuolisoihin rinnastetaan yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa jatkuvasti elävät henkilöt sukupuolestaan riippumatta edellyttäen, että he ovat asuneet vähintään kaksi vuotta yhdessä.

Asumisaikaa ei edellytetä, jos henkilöillä on yhteisessä huollossa oleva lapsi tai jos on muu painava syy.

Viisumivelvollisen perheenjäsen oleskelulupa

Jos olet perheenjäsen ja sinun on tarkoitus tulla Suomeen pidemmäksi ajaksi kuin kolme kuukautta, voit toimia seuraavasti:

  1. Hae oleskelulupaa Suomen edustustosta joko kotimaassasi tai lähtömaassa, jossa laillisesti oleskelet, hyvissä ajoin ennen muuttoa. Oleskelulupahakemus on jätettävä aina henkilökohtaisesti. Lisätietoja oleskeluluvan hakemisesta löydät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.
  2. Hae viisumia Suomen edustustosta joko kotimaassasi tai lähtömaassa, jossa laillisesti oleskelet. Jos viisumi voidaan viisumisäännöstön mukaan sinulle myöntää, voit Suomeen saavuttuasi hakea pidempää oleskelua varten oleskelulupaa Maahanmuuttovirastolta. Huomioi, että viisuminhakijan on täytettävä viisumisäännöstön edellytykset viisumin saadakseen. Viisumin myöntäminen Suomen kansalaisen perheenjäsenelle ei ole automaattista.

Viisumivapaan perheenjäsen oleskelulupa

Jos et tarvitse viisumia Suomeen, voit oleskella Suomessa enintään 90 päivää.

Jos olet Suomen kansalaisen perheenjäsen ja sinun on tarkoitus tulla Suomeen yli kolme kuukautta kestävää oleskelua varten, voit hakea oleskelulupaa etukäteen Suomen edustustosta.

Voit myös hakea oleskelulupaa Suomessa Maahanmuuttovirastolta. Lisätietoja Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta http://www.migri.fi/

Oleskelulupakortin katoaminen

Jos olet viisumivelvollisen maan kansalainen, sinun on ensisijaisesti haettava ensimmäistä oleskelulupaa Suomen ulkomaanedustustosta palataksesi Suomeen, vaikka sinulla olisi voimassa oleva oleskelulupa. Jatkolupahakemusta ei voi jättää edustustoon. Tähän tarkoitukseen ei voida lähtökohtaisesti myöntää viisumia, sillä Schengen-säännöstön mukainen paluuehto ei täyty.

Viisumi voidaan myöntää ainoastaan viisumisäännöstön tarkoittamissa tilanteissa, kuten vakavassa humanitaarisessa tilanteessa – ei esimerkiksi hakijan kiireen, lentolipun menetyksen tai oleskeluluvan hinnan vuoksi. Jos edustusto ei myönnä viisumia, sinun on siis haettava oleskelulupaa voidaksesi palata Suomeen.

Vanhentunut oleskelulupa

Hae uutta oleskelulupaa Suomen ulkomaanedustustosta. Tähän tarkoitukseen ei voida myöntää viisumia, sillä Schengen-säännöstön mukainen paluuehto ei täyty. Viisumi voidaan myöntää ainoastaan viisumisäännöstön tarkoittamissa tilanteissa, kuten vakavassa humanitaarisessa tilanteessa – ei esimerkiksi hakijan kiireen, lentolipun menetyksen tai oleskeluluvan hinnan vuoksi.

Jos edustusto ei voi myöntää viisumia viisumisäännösten mukaisesti, sinun on haettava oleskelulupaa ennen Suomeen palaamistasi.