Suomen suurlähetystö tukijana laajassa valeuutisten vastaisessa tapahtumassa

Suomen suurlähetystö tukijana laajassa valeuutisten vastaisessa tapahtumassa

Yli 1000 julkisten koulujen oppilasta osallistui hankkeeseen, jonka toteuttajia yhteistyössä suurlähetystön kanssa olivat Diálogos Nórdigos, Instituto Auswitz, Brasilian syyttäjänvirasto sekä Distrito Federalin opetustoimen sihteeristö.

Ensimmäisenä Euroopan maana, joka hyväksyi yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden ja ensimmäisenä maana maailmassa, jossa naiset saattoivat asettua ehdolle vaaleissa, Suomella on pitkä historia ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistämisessä. Maailman talousfoorumin raporteissa Suomi mainitaan aina tasa-arvoisimpien ja vähiten korruptoituneiden maiden kärkijoukossa, mikä kertoo paljon suomalaisesta yhteiskunnasta. Vapauden suhteen Suomella on ylpeys tulla toiseksi maailmanlaajuisen lehdistön vapauden vertailussa (World Index 2019). Suomi on myös vähiten altis maa valeuutisille, tälle maailmanlaajuiselle ongelmalle, joka on aina yhä vakavampi.

Mutta miten kansalaisia voidaan tiedottaa internetissä kiertävistä valeuutisista? Suomessa vastaus tähän kysymykseen on koulutus. Jo varhaisesta iästä lähtien oppilaita kannustetaan arvioimaan kriittisesti lukemaansa ja tekstin lähdettä. Tällä arvokkaalla koulutustaustalla Suomi tukee monia sosiaaliprojekteja Brasiliassa. Projekti ”Kansalaisuus ja demokratia koulusta alkaen” toteutettiin yhteistyössä Auschwitz instituutin, Nordic Dialoguesin, Tasavallan yleisen syyttäjäntoimiston ja Distrito Federalin koulupiiriin kanssa. Tämän vuoden toisella lukukaudella kutsuimme 15 opettajaa julkisesta kouluverkostosta vierailulle virka-asuntoon. Opettajat tulivat kuuntelemaan esitelmää aiheesta, miten Suomi taistelee valeuutisia vastaan kouluissa opastaen oppilaita. Myös Ruotsin suurlähetystö osallistui kertoen aloitteista, miten Ruotsi taistelee väärää tietoa ja valeuutisia vastaan.

Tapaamisen tarkoituksena oli innostaa Distrito Federalin opettajia työskentelemään yhdessä oppilaiden kanssa teeman ympärillä ja muuntaa Pohjoismaiset aloitteet valeuutisten torjunnasta todellisuuteen Brasiliassa. Esitelmän pohjalta heräsi paljon kysymyksiä ja avoin keskustelu opettajien kanssa oli tärkeää projektin toista vaihetta varten: valeuutisten käsittelyyn oppitunneilla. Tämän jälkeen oppilaat järjestäytyivät ryhmiin ja tekivät taiteellisen työn (esim. videon, runon, artikkelin, musiikkia..) ihmisoikeuksiin liittyvästä teemasta. Teemoja olivat muun muassa rasismin ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen taistelu, oikeus tulla ja mennä sekä oikeus tietoon ja koulutukseen.

Projektia tukeneet organisaatiot arvostelivat työt ja järjestivät palkintojenjakoseremonian kunnioittamaan oppilaita ja opettajia, jotka olivat työskennelleet kovasti projektin eteen. Suomen suurlähetystön edustaja, diplomaatti Sami Wacklin piti avajaispuheen yhdessä muiden osallistuneiden organisaatioiden edustajien kanssa. Työt esiteltiin Tasavallan yleisen syyttäjäntoimiston täynnä olevassa auditoriossa, jossa oli läsnä yli 400 oppilasta.  Seremoniassa nähtiin sosiaaliprojektin rap-esitys ja ansaittu kunnioituksenosoitus yli kymmenelle opettajalle, jotka ohjasivat oppilaita heidän työssään. Seremonian lopuksi seurasi palkintojenjako aploodien kera voittajatyöt tehneille oppilaille. Ensimmäiselle sijalle tulleet saivat bluetooth kaiuttimet, toiselle sijalle älykellot ja kolmanneksi sijoittuneet bluetooth kuulokkeet. Ennen kaikkea, oppilaat saivat uusia kokemuksia tiimityöskentelystä ja osallistumisesta sosiaalisiin projekteihin. Uskomme, että tämän kaltaiset aloitteet edistävät tasa-arvon tunnetta, sosiaalista tietoisuutta ja toisten kunnioittamista, sekä pysyvät oppilaiden muistoissa loppuiän.

Kiitämme mahdollisuudesta osallistua Kansalaisuus ja Demokratia koulusta alkaen –projektiin ja onnittelemme kaikkia mukana olleita: järjestäjäorganisaatioita ja tukijoita, sekä kouluja, opettajia ja oppilaita. Kohti seuraavia mahdollisuuksia!