Korkeakouluharjoittelijaksi Suomen Brasílian-suurlähetystöön

Suurlähetystö hakee korkeakouluharjoittelijaa loppuvuodelle 2022. Harjoittelu avaa mahdollisuuden tutustua laajasti suurähetystön toimintaan ja monipuoliseen sekä mielenkiintoiseen, kansainväliseen työkenttään.

Harjoittelija tulee työskentelemään Suomen Brasílian-suurlähetystössä edustuston päällikön sijaisen ohjauksessa. Tehtävissään hän pääsee tarkastelemaan Suomen ulkosuhteiden hoitamista kahdenvälisesti Latinalaisen Amerikan johtavan alueellisen toimijan kanssa sekä osana EU:ta ja kansainvälistä yhteisöä. Samalla hän tutustuu Suomen ulkoministeriön ja Team Finland -verkoston toimintaan.

Harjoittelijan keskeisimpiä tehtäväalueita ovat:

 • poliittinen ja taloudellinen seuranta ja raportointi

 • kokousosallistumiset ja -raportointi

 • vierailu- ja tapahtumavalmistelut

 • viestintä- ja maakuvatyö

 • hallinnolliset tehtävät

 • muut edustuston päällikön ja edustuston päällikön sijaisen asettamat tehtävät

Hakijalta odotetaan:

 • sujuva suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito

 • kohtuullinen portugalin tai vahva espanjan taito ja hyvä englannin kielen taito

 • hyvät tietotekniset taidot

 • mielenkiinto kansainvälistä politiikkaa ja Brasiliaa kohtaan

 • oma-aloitteisuus ja aktiivisuus, joustavuus sekä palveluasenne

Edellytyksenä on, että opiskelija saa harjoittelua varten rahoitustukea joko oppilaitokseltaan tai joltakin ulkoministeriön hyväksymältä taholta. Päätös rahoitustuesta tulee liittää hakemukseen tai toimittaa heti, kun päätös on tehty. Harjoittelijalla on mahdollisuus vuokrata edullisesti kalustettu asunto vartioidulta suurlähetystöalueelta. Harjoittelijan bruttopalkka on 1283,00 euroa kuukaudessa.

Harjoittelun tarkka ajankohta syys-joulukuussa 2022 on sovittavissa. Hakemukset pyydetään lähettämään 30.6.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen [email protected]