Humanitaarinen apu Afganistanissa

Afganistanin humanitaarinen tilanne on jo vuosia jatkunut vaikeana. Syitä tähän ovat laaja-alaisen ja pitkään kestäneen köyhyyden mukanaan tuomat ongelmat, vaikea turvallisuustilanne ja toistuvat luonnonkatastrofit.

Vuonna 2018 Afganistanissa arvioitiin olevan humanitaarisen avun tarpeessa 3,3 miljoonaa ihmistä. Peräti 8,7 miljoonaa ihmistä tarvitsi pitkäaikaista ja toistuvaa apua. Maan sisällä siirtymään joutuneita ihmisiä on noin 1,2 miljoonaa henkeä.

YK:n julkituomassa hätäapuvetoomuksessa vuonna 2018 Afganistanin humanitaarisen avun tarpeen arvioitiin olevan noin 370 miljoonaa euroa. Humanitaarinen ja poliittinen tilanne Afganistanissa on vaikea, ja YK arvioi että vuoden 2018 aikana Afganistanin konfliktin takia maan sisällä siirtymään joutuneiden (IDP) lukumäärä nousee noin 1,9 miljoonaan henkilöön.

Pakistanissa, Iranissa ja muissa Afganistanin naapurimaissa on yli 2,5 miljoonaa rekisteröityä afgaanipakolaista. Lisäksi rekisteröimättömien pakolaisten osuus on suuri. Palaavien pakolaisten uudelleen integrointi yhteiskuntaan on Afganistanille jatkuva haaste.

Suomi on antanut Afganistaniin humanitaarista apua koko 2000-luvun. Apua on kanavoitu muun muassa YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n, YK:n lastenrahaston Unicefin, Suomen Punaisen Ristin ja Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ICRC:n sekä Maailman ruokaohjelman WFP:n kautta.

Vuonna 2018 Suomi antoi humanitaarista apua Afganistaniin 400 000 euroa.

Humanitaarinen miinatoiminta

Suomi tukee humanitaarista miinatoimintaa Afganistanissa, joka on yksi maailman miinoitetuimmista maista. Miinojen ja muiden räjähtämättömien jäänteiden raivausta tehdään etenkin Afganistanin pohjois- ja keskiosissa.

Suomi tukee miinanraivausta Afganistanin pohjois- ja keskiosissa.
Suomi tukee miinanraivausta Afganistanin pohjois- ja keskiosissa. Kuva: Halo Trust

Suomen apu humanitaariseen miinatoimintaan kohdentuu YK:n (United Nations Mine Action Service UNMAS) ja brittiläisen järjestön HALO Trustin kautta. Miinanraivauksen lisäksi ihmisiä koulutetaan miinojen riskeistä ja kuntoutetaan uhreja. Osana humanitaarista miinatoimintaa Afganistanin viranomaisten osaamista ja omistajuutta parannetaan.

Toiminta luo edellytyksiä yksilöiden varhaiselle toipumiselle, yhteisöjen jälleenrakennukselle ja pidemmän aikavälin yhteiskuntakehitykselle.

Suomi on tukenut humanitaarista miinatoimintaa Afganistanissa vuodesta 1991. Kokonaisbudjetti UNMASn ja HALO Trustin toiminnan tukemiselle Afganistanissa vuosina 2016–2020 on kolme miljoonaa euroa.

Vuonna 2017 Afganistanissa 80 prosenttia miinoitetusta maa-alasta oli saatua raivattua. Viime vuosina miinauhrien määrä on kuitenkin lisääntynyt muun muassa jatkuvan aseellisen konfliktin ja improvisoitujen eli omatekoisten räjähteiden lisääntyneen käytön vuoksi.