Humanitaarinen apu Afganistanissa

Afganistanin humanitaarinen tilanne on jo vuosia jatkunut vaikeana. Puolet väestöstä on humanitaarisen avun tarpeessa. Syitä tähän ovat laaja-alaisen ja pitkään kestäneen köyhyyden mukanaan tuomat ongelmat, vaikea turvallisuustilanne, ilmastonmuutoksen kiihdyttämät luonnonkatastrofit ja koronaviruspandemia.

Noin puolet Afganistanin 40miljoonan hengen väestöstä arvioidaan olevan humanitaarisen avun tarpeessa. Peräti 8,7 miljoonaa ihmistä tarvitsi pitkäaikaista ja toistuvaa apua. Humanitaarinen ja poliittinen tilanne Afganistanissa on vaikea. YK:n julkituomassa hätäapuvetoomuksessa vuonna 2021 Afganistanin humanitaarisen avun tarpeen arvioitiin olevan noin 1,3 miljardia euroa.

Pakistanissa, Iranissa ja muissa Afganistanin naapurimaissa on yli kaksi miljoonaa rekisteröityä afgaanipakolaista. Lisäksi rekisteröimättömien pakolaisten osuus on suuri. Palaavien pakolaisten uudelleen integrointi yhteiskuntaan on Afganistanille jatkuva haaste. Lisäksi maan sisällä siirtymään joutuneita ihmisiä on noin 4 miljoonaa henkeä. Afgaanit ovat maailman toiseksi suurimman pakolaisväestö maailmassa.

Suomi on antanut Afganistaniin humanitaarista apua koko 2000-luvun. Apua on kanavoitu muun muassa YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n, YK:n lastenrahaston Unicefin, Suomen Punaisen Ristin ja Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ICRC:n sekä Maailman ruokaohjelman WFP:n kautta.

Vuonna 2021 Suomen humanitaarinen apu Afganistaniin on 6,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen avulla jaetaan ruoka-apua ja puhdasta vettä, hoidetaan aliravittuja lapsia, tarjotaan suojelua pakolaisille, hoidetaan sodassa vammautuneita ihmisiä ja  ehkäistään koronaviruksen leviämistä.

Humanitaarinen miinatoiminta

Suomi tukee humanitaarista miinatoimintaa Afganistanissa, joka on yksi maailman miinoitetuimmista maista. Miinojen ja muiden räjähtämättömien jäänteiden raivausta tehdään etenkin Afganistanin pohjois- ja keskiosissa.

Suomi tukee miinanraivausta Afganistanin pohjois- ja keskiosissa.
Suomi tukee miinanraivausta Afganistanin pohjois- ja keskiosissa. Kuva: Halo Trust

Suomen apu humanitaariseen miinatoimintaan kohdentuu YK:n (United Nations Mine Action Service UNMAS) ja brittiläisen järjestön HALO Trustin kautta. Miinanraivauksen lisäksi miehiä ja naisia koulutetaan miinojen riskeistä ja kuntoutetaan uhreja. Osana humanitaarista miinatoimintaa Afganistanin viranomaisten osaamista ja omistajuutta parannetaan.

Toiminta luo edellytyksiä yksilöiden varhaiselle toipumiselle, yhteisöjen jälleenrakennukselle ja pidemmän aikavälin yhteiskuntakehitykselle.

Suomi on tukenut humanitaarista miinatoimintaa Afganistanissa vuodesta 1991. Kokonaisbudjetti UNMASn ja HALO Trustin toiminnan tukemiselle Afganistanissa vuosina 2021–2024 on neljä miljoonaa euroa.

Vuonna 2017 Afganistanissa 80 prosenttia miinoitetusta maa-alasta oli saatua raivattua. Viime vuosina miinauhrien määrä on kuitenkin lisääntynyt muun muassa jatkuvan aseellisen konfliktin ja improvisoitujen eli omatekoisten räjähteiden lisääntyneen käytön vuoksi.