Utvecklingssamarbete i Uganda

Finland har inget landprogram för utvecklingssamarbete i Uganda.

Finland har inget landprogram för utvecklingssamarbete i Uganda. Finlands ambassad i Nairobi har stött det ugandiska nätverket för mänskliga rättigheter för journalister, en organisation som syftar till att skydda och främja yttrandefrihet och journalisters rättigheter i landet.