Finland och Uganda

15.12.2018

Finland erkände Ugandas självständighet den 12 oktober 1962. Diplomatiska förbindelser knöts den 14 juni 1965.