EU tukee Syyriaa talousuudistuksissa

Jyrki Tornin mukaan EU tuo Syyriaan vakautta. Maan ihmisoikeuskysymyksiin unioni suhtautuu maltillisesti.

EU:n ja Syyrian yhteistyö perustuu vuosien 2007–2013 maastrategiaan. EU:n rahoituksella toteutetaan vuosittain kahdesta kuuteen kehitysohjelmaa, joiden tarkoituksena on tukea Syyrian hallituksen uudistusohjelmia siirtymisessä keskusjohtoisesta taloudesta markkinatalouteen sekä tukea Syyrian hallitusta allekirjoittamaan EU:n assosiaatiosopimus, joka puolestaan tukee maan liittymistä maailmankauppaan.

”Hallittuun markkinatalouteen siirtyminen tullee Syyrian kohdalla tarkoittamaan sitä, että valtion omistusosuus säilyy avainsektoreilla suurena, mutta Syyrian kilpailukyky ja integroituminen maailmankauppaan lisääntyvät merkittävästi”, kertoo Damaskoksen EU-edustuston talouskehitysyhteistyöosastoa elokuusta 2010 johtanut Jyrki Torni.

Damaskoksen EU-edustuston talouskehitysyhteistyöosastoa johtava Jyrki Torni, kuva: Päivi Arvonen Damaskoksen EU-edustuston talouskehitysyhteistyöosastoa johtava Jyrki Torni, kuva: Päivi Arvonen

Euroopan unioni on läsnä Syyriassa monella eri tavalla: komissiona, Euroopan investointipankkina, yksittäisten jäsenvaltioiden kautta sekä EU-delegaationa, joka myös koordinoi yhteistyötä kehitys- ja rahoitusyhteistyöhankkeissa.

”Euroopan unioni tuo ja luo alueelle vakautta, mikä itsessään on jo EU:n läsnäololle merkittävä peruste ja tavoite”, Torni sanoo.

Syyrialla paljon mahdollisuuksia

”Syyrian talouselämä on vilkasta ja ennen väistymässä olevaa kuivuuskautta maalla riitti ruokaa vietäväksi maailmalle. Syyrian sijainti on erinomainen, ja sen olisikin ensiarvoisen tärkeää saada solmituksi vapaakauppasopimus EU:n kanssa. Tämä edellyttää kuitenkin rakenteellisia ja lainsäädäntömuutoksia”, Jyrki Torni sanoo.

Torni näkee Syyrian myös potentiaalisena kasvavana matkailumaana, jonka turismin mahdollisuuksia hän pitää lähes rajattomina.

”Syyrian valtteina ovat Välimeri ja maailman vanhin asuttu kaupunki Damaskos, joka on koko länsimaisen sivistyksen kehto. Maalla on hyvät mahdollisuudet houkutella matkailijoita, vaikka alueella esimerkiksi Turkki ja Egypti ovatkin markkinoinnissa sekä infrastruktuurissa huimasti sitä edellä.”

Torni korostaa Syyrialla olevan myös Euroopalle ja Euroopan unionille paljon annettavaa.

”Syyria voi auttaa EU:ta islamofobian vähentämisessä. Syyrialla ja Euroopalla on yhteinen, jaettu historia”, hän sanoo.

EU tukee Syyrian kehityshaasteiden ratkaisua

Jyrki Tornin vastuualueeseen kuuluvat yksityisen sektorin uudistushankkeiden lisäksi Syyrian tukeminen myös ympäristöön ja ilmastonmuutokseen sekä energiaan liittyvissä kehityshaasteissa. Lisäksi EU tukee Syyriaa hallinto- ja sosiaaliuudistuksissa.

”Ympäristökysymykset ovat Syyrialle iso haaste. Öljy- ja kaasuvarojen vähentyessä maan on panostettava tulevaisuudessa enemmän uusiutuviin energianlähteisiin, jotka ovat vielä hyvin uusi asia. Kiinnostus ympäristö- ja energiakysymyksiin on kuitenkin suuri.”

Ihmisiä istuskelemassa Damaskoksen Umaijadi-moskeijan pihalla, kuva: Päivi Arvonen Ihmisiä istuskelemassa Damaskoksen Umaijadi-moskeijan pihalla. Legendan mukaan moskeijassa säilytetään Johannes Kastajan päätä. Jyrki Tornin mielestä Umaijadi-moskeija on erinomainen esimerkki kristittyjen ja muslimien yhteisestä historiasta. Kuva: Päivi Arvonen

EU:n rahoitusyhteistyöllä on Syyriassa kehitetty esimerkiksi uudelleenkoulutusta työpaikkaa vaihtamaan joutuville työntekijöille sekä seitsenvuotisen kuivuusongelman kannalta elintärkeää vedenottojärjestelmää. EU:n laatuprojektissa on tuettu Syyrian elintarviketeollisuuden sertifiointijärjestelmän kehittämistä, jotta maa pääsee maatalous- elintarviketuotteillaan esimerkiksi myös EU:n markkinoille.

EU:n kehitysohjelma on tarjonnut hallitukselle apua myös irakilaispakolaisten aiheuttamiin ongelmiin. Irakilaispakolaisia oli Syyriassa enimmillään 1,2 miljoonaa ja tällä hetkellä noin 150 000.

”Satatuhattakin pakolaista on Syyrialle valtaisa haaste. Olemme tukeneet koulujen rakentamista ja opettajien palkkaamista alueille, joissa pakolaisia on paljon. Samalla olemme pyrkineet pehmittämään valtaväestön asenteita pakolaisia kohtaan”, Torni kertoo.

Dialogi tärkeää ihmisoikeuskysymyksissä

Ihmisoikeusjärjestöt kuten Human Rights Watch ja Amnesty International luokittelevat Syyrian ihmisoikeustilanteen huonoksi. Sananvapautta rajoitetaan, toisinajattelijoita pidätetään ja vangitaan ja naiset ja vähemmistöjen edustajat kokevat syrjintää. Euroopan unionin lähestymistapa ihmisoikeuskysymyksiin Syyriassa on maltillinen.

”EU ylläpitää tiivistä kontaktia Syyrian viranomaisiin. Hedelmällisen dialogin ylläpitäminen on tärkeää, sillä keskusteluyhteyden katkeaminen aiheuttaa enemmän haittaa kokonaisuuden kannalta”, Torni muotoilee.

Luottamuksellisten suhteiden luominen ja ylläpitäminen on keskeisessä asemassa kaikessa yhteistyössä.

”EU panostaa vapaan yhteiskunnan vahvistamiseen, sillä kilpailukykyinen markkina-alue on tuskin mahdollinen ilman sitä.”

Syyriassa seurataan nyt tarkoin Egyptin tilannetta.

"Syyriassa seurataan luonnollisesti Egyptin ja Libanonin tilannetta erittäin tarkasti. Täällä kuitenkin enemmistö kansasta tuntuu luottavan hallintoonsa, varsinkin ulkosuhteissa, mikä on tuonut vakautta maalle. Meneillään oleva sosiaalinen talousreformi lupaa ottaa huomioon myös kaikkein huono-osaisimmat, mihin tunnutaan uskovan”, Torni kertoo.

Tornin mukaan myös Syyriassa on ollut myös mielenosoituksia sekä hallituksen politiikkaa vastaan sekä sen puolesta.

Päivi Arvonen

EU
kauppa