Finland och Portugal

Portugal erkände Finlands självständighet den 19 december 1919. Diplomatiska förbindelser knöts den 10 januari 1920.