16.3.2020

Pakistan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Vältä tarpeetonta matkustamista

Poikkeava turvallisuustaso

Khyber Pakhtunkhwa: Vältä kaikkea matkustamista
Balochistan: Vältä kaikkea matkustamista
Azad Kashmir: Vältä kaikkea matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Terrori-iskut mahdollisia erityisesti Afganistaniin ja Iraniin rajoittuvissa maakunnissa. Viime vuosina iskut kohdistuneet erityisesti Pakistanin viranomaisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin. Maassa on sattunut myös sieppauksia. Osassa maata (Waziristan) terrorismin vastaisia armeijan taistelutoimia.

Ajankohtaista

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot seuraavat koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksia matkustamiseen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n kanssa.

THL seuraa mm. Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n säännöllisesti päivittyvää tilannekuvaa.

THL julkaisee ajankohtaista tietoa taudin esiintymisestä sekä antaa ohjeita matkailijoille verkkosivuillaan. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Useat maat ovat muuttaneet maahantulosäännöksiä estääkseen koronaviruksen leviämisen ja asettaneet rajoituksia maahantuloon esimerkiksi lähtömaan, kansalaisuuden tai reitityksen perusteella.

Pakistanin paikallisviranomaisten tiedotteita ja matkustusrajoituksia voi seurata alla olevista linkeistä:

Helmikuun 2019 Kashmirin ilmaiskujen jälkeen Pakistanin ja Intian välit kiristyneet. Kashmirin alueen jännitteet kiristyneet elokuussa 2019. Mielenosoitukset mahdollisia useissa kaupungeissa. Suosittelemme noudattamaan erityistä varovaisuutta, pitämään matalaa profiilia ja välttämään väkijoukkoja.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Pakistanissa on demokraattisesti valittu hallitus ja vahva armeija. Maassa toimii useita ääriliikkeitä ml ns. Pakistanin Taliban, joka pyrkii horjuttamaan maan hallintoa tekemällä terrori-iskuja myös ns. pehmeisiin kohteisiin kuten koulut, moskeijat, kirkot ja massatapahtumat. Maassa myös kidnappausuhka. Afganistaniin rajaan rajoittuvan heimoalueen turvallisuustilanne on huono ja maan armeijalla on meneillään siellä suuri terrorismin vastainen operaatio. Vältettävä tarpeetonta matkustamista Afganistaniin ja Iraniin rajoittuvissa maakunnissa. Maassa esiintyy eri syistä ajoittain suuria mielenilmauksia, jotka voivat muuttua väkivaltaisiksi. Maan poliisi ei aina toimi tehokkaasti.

Turvallisuustilanne vaihtelee suuresti maan eri osien välillä. Esimerkiksi Punjabin 100 miljoonan asukkaan osavaltiossa vuoden 2014 jälkeen terrori-iskujen määrä on vähentynyt. Lahoressa kuitenkin tapahtui vakava terrori-isku 13.2.2017. Maan suurimman kaupungin, 20 miljoonan asukaan Karachin turvallisuustilanne on ollut huono, mutta on parantunut viimeaikoina. Quettan ja Peshawarin kaupunkien turvallisuustilanne on edelleen erittäin huono. Maan pääkaupungin Islamabadin turvallisuustilanne on parantunut huomattavasti viimeisen parin vuoden aikana. Tilanne saattaa kuitenkin myös nopeasti muuttua. Suositellaan seuraamaan viranomaisten tiedotteita.

Ruuhkaisia tilanteita ja suuria väkijoukkoja tai kokoontumisia tulee välttää, sillä iskut kauppakeskuksissa, kouluissa ja yliopistoissa, kulttuuri- ja yritystapahtumissa ja muissa siviilikohteissa ovat mahdollisia. Länsimaalaisten kannattaa välttää oleskelua moskeijoiden lähistöllä erityisesti perjantai-iltapäivän rukousten aikaan. Suurimmissa kaupungeissa on suositeltavaa pysyä liikekeskustassa ja välttää sivukatuja ja basaareja. Turvallisuustilannetta kannattaa seurata paikallisista uutisvälineistä. Lisäksi matkustaminen Karakoram-valtatiellä Islamabadin ja Gilgitin välillä on vaarallista.

Koska Suomella ei ole Pakistanissa suurlähetystöä, maassa olevia suomalaisia pyydetään olemaan tarvittaessa yhteydessä Norjan, Ruotsin tai Tanskan suurlähetystöön. Mahdollisissa kriisitilanteissa tulisi ottaa yhteyttä ensisijaisesti Norjan suurlähetystöön Islamabadissa.

Suomella on myös kunniapääkonsulaatti Karachissa sekä kunniakonsulaatit Islamabadissa ja Lahoressa.

Erityiset turvallisuusriskit

Ulkomaalaisiin kohdistuvia kaappauksia on sattunut viime aikoina joitakin erityisesti Afganistaniin rajoittuvilla alueilla. Väkivaltaa on kohdistettu myös ulkomaalaisiin, joskaan ulkomaalaiset tai kansainväliset järjestöt eivät viime vuosina ole olleet terrori-iskujen ensisijainen kohde.

Pakistanissa on pysyviä alueita, jotka ovat suljettuja tai luvanvaraisia ulkomaalaisille. Pakistanin viranomaiset kieltävät ulkomaalaisten liikkumisen 15 kilometrin säteellä kansainvälisiltä rajoilta ja Kashmirin rajalta (Line of Control) sekä 45 kilometrin säteellä Afganistanin rajalta. Näille alueille matkustavien on otettava yhteyttä Pakistanin viranomaisiin vaadittavaa lupaa (No Objection Certificate, NOC, anotaan Pakistanin ulkoministeriöltä) ja tarvittaessa poliisisaattuetta varten.

Rikollisuus

Pakistanissa esiintyy terrorismin lisäksi normaalia rikollisuutta ja mahdollisuus tulla siepatuksi, ryöstetyksi tai väkivallan kohteeksi on otettava huomioon. Huolehdi passista ja muusta omaisuudesta erityisesti julkisilla paikoilla liikkuessa. Luottokorttia käytettäessä tulee olla erityisen tarkkana.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Pakistanissa liikenne on vasemmanpuoleinen ja liikennekulttuuri poikkeaa huomattavasti suomalaisesta, mikä kannattaa huomioida niin autolla kuin jalkaisinkin liikuttaessa. Islamabadin ja Lahoren välinen 350 km pituinen moottoritie on erinomaisessa kunnossa, mutta suurin osa tieverkostosta on huonokuntoista verrattuna Suomeen. Liikenne voi olla vaarallista ja kaoottista. Monilla autoilijoilla ei ole ajokorttia eikä vakuutustakaan. Vältä ajoa pimeällä. Taksi kannattaa varata hotellista.

Maassa on melko laaja rautatieverkosto, mutta se on huonokuntoinen ja junat erittäin täysiä.
Julkisen liikenteen käytättämistä ei suositella.

Luonnonolot

Monsuunin aiheuttamat rankkasateet ja niistä aiheutuneet tulvat ovat viime vuosina tuhonneet infrastruktuuria laajalti eri puolilla maata. Paikalliset viranomaiset saattavat vaatia matkustusluvan saamista tulvatuhoalueille. Monsuunikausi on pahimmillaan heinä-lokakuussa, jolloin maahan matkustamista tulee tarkoin harkita.

Pakistan ja erityisesti sen pohjoisosa kuuluu aktiiviseen maanjäristysalueeseen. Maassa voi tapahtua voimakkaita maanjäristyksiä, joiden tuhot voivat olla mittavat muun muassa heikon rakentamisen ja infrastruktuurin takia.

Terveys

Maan alavissa osissa on esiintynyt malariaa ja denguekuumetta. Pakistanissa esiintyy myös poliota ja viranomaiset vaativat satunnaisesti rokotustodistuksia myös ulkomaalaisilta esim. lentokentillä.

Kulkutaudit, erityisesti vesiripuli ja likaisen juomaveden levittämä kolera, ovat yleisiä ja voivat levitä esim. monsuunikauden tulvien mahdollisesti pilaamien pintavesien ja elintarvikkeiden kautta.

Matkan varalle on välttämätöntä hankkia kaikenkattava matkavakuutus, joka korvaa sairaudenhoitokulut matkan aikana ja kattaa vakavan sairastumisen sattuessa myös kotiinkuljetuksen Suomeen. Pakistanin terveydenhoito-olot eivät vastaa eurooppalaista tasoa. Suurimmissa kaupungeissa on yksityissairaaloita, mutta julkisia sairaaloita ei suositella.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Pakistan on muslimivaltio, jonka sääntöjä ja tapoja on syytä noudattaa ja kunnioittaa. Pakistanissa on voimassa ankara jumalanpilkkalaki, jonka rikkomisesta voi seurata jopa kuolemanrangaistus.

Alkoholin ja sianlihan tuonti maahan on kiellettyä. Alkoholin nauttiminen julkisilla paikoilla on kielletty. Sekä samaa sukupuolta olevien suhteet että ei-avioliitossa olevien yhteiselämä on laitonta. Pienenkin huumemäärän hallussapito johtaa vankeuteen ja huumeiden salakuljetuksesta saattaa seurata kuolemantuomio. Naisten kannattaa suurkaupungeissakin huomioida pukeutumisessaan peittävyys (olkapäät, sääret) ja varautua myös huivin käyttöön tarvittaessa. Myöskään miesten ei tule käyttää shortseja.

Sotilaallisten kohteiden, lentokenttien, siltojen, patojen ja muun infrastruktuurin valokuvaamisesta saattaa olla ankarat seuraukset.

Kopiot passin tietosivusta ja Pakistanin viisumista on hyvä pitää mukana kaikkialla.

Viranomaiset voivat rajoittaa netin käyttöä. On huomioitava, ettei aina pääsyä sosiaaliseen mediaan.

Toimistot auki maanantaista torstaihin sekä perjantaisin puoleen päivään asti.

Maahantulosäännökset

Lisätietoa antaa Pakistanin Tukholmassa sijaitseva suurlähetystö http://www.pakistanembassy.se/

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kiertävä suurlähettiläs Bhutanissa, Malediiveillä, Pakistanissa ja Sri Lankassa

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].