Finland har inte diplomatisk eller konsulär representation i Pakistan

I konsulära ärenden kan du vända dig till de andra nordiska ländernas eller EU-ländernas ambassader

Finlands diplomatiska representant i landet är en Helsingforsbaserad ambulerande ambassadör.

Honorärkonsulerna kompletterar Finlands nätverk av ambassader och konsulat.

Jour 24/7
+358 9 1605 5555
[email protected]

Hjälp till finländare i nöd utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen spelas in.

Ambulerande ambassadör i social medier