Pakistan: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Visumfrihet:

  • Innehavare av diplomat- och tjänstepass: visumfrihet till Schengenområdet och Finland 

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass 
  • Tjänstepass / Official duty passport 
  • Sjömanspass /Seaman's book (tjänstgöring)