Finland och Pakistan

Diplomatiska förbindelser knöts den 12 januari 1951.