Finland och Pakistan

14.12.2018

Diplomatiska förbindelser knöts den 12 januari 1951.