Finland and OECD

OECD on vuonna 1961 perustettu kansainvälinen järjestö, johon tällä hetkellä kuuluu 36 jäsenmaata. Järjestön tehtävänä on jäsenmaiden mittaaminen, vertaaminen ja politiikkasuositusten tekeminen. Järjestön motto on ”Better policies for better lives”.