Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Myndigheter av Nya Zeeland kan, enligt uppgifter som beskickningen inhämtat, inte utfärda en handling som motsvarar Finlands ämbetsbevis eftersom det inte finns ett centraliserat befolkningsregister i landet.

Det går inte heller att få motsvarande intyg av de lokala myndigheterna i Nya Zeeland. 

Skriv ut informationen på brevmall(Öppnar nytt fönster) (PDF, 107 Kb)