Finland har inte diplomatisk eller konsulär representation i Nya Zeeland

Finlands ambassad i Canberra betjänar också finländare i Nya Zeeland
E-post [email protected]
Tfn +61 262 733 800

Honorärkonsulerna kompletterar Finlands nätverk av ambassader och konsulat.

Jour 24/7
+358 9 1605 5555
[email protected]

Hjälp till finländare i nöd utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen spelas in.