Finland har inte diplomatisk eller konsulär representation i Nya Zeeland

Finlands ambassad i Canberra betjänar också finländare i Nya Zeeland
E-post [email protected]
Tfn +61 262 733 800

Honorärkonsulerna kompletterar Finlands nätverk av ambassader och konsulat.

För ytterligare råd om coronaviruset och hur man skall skydda sig mot viruset vänligast bekanta er med den information som finns på covid19.govt.nz(Länk till en annan webbplats.). Följ de råd och krav som ges för sjukdomsfall och självkarantän. 

Jour 24/7
+358 9 1605 5555
[email protected]

Hjälp till finländare i nöd utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen spelas in.